Cement Production - Forecast | 2016 | 2020

Last Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
China 19979.00 Dec/16   21338 21470 21209 21311 21295
Colombia 1098559.00 Dec/16   1050698 1036409 1033142 1037664 1036753
Estonia 25.30 Dec/16   25.24 36.55 36.68 31.85 33.44
India 22001.00 Dec/16   23255 23766 23247 22893 23021
Japan 5570.00 Dec/16   5151 5126 5108 5111 5113
Kazakhstan 265.60 Jan/17   188 556 805 638 583
Kenya 517805.00 Oct/16   555843 56715 524487 565686 615645
Liberia 23363.00 Oct/16   20567 19910 19861 19938 19932
Malaysia 1720.00 Dec/16   1715 1740 1800 1890 2100
North Korea 6697.00 Dec/15   6710 6686 6689 6692 6764
Pakistan 3469.00 Nov/16   3500 3570 3600 3880 4990
Poland 1023.00 Dec/16   1320 1640 1590 1050 1360
Russia 2.70 Dec/16   3.4 6.5 6 3.3 3.8
South Korea 5749.00 Dec/16   5190 5890 5190 5100 5310
Spain 1025.54 Dec/16   1150 1350 1250 1120 1660
Taiwan 1156.02 Nov/16   958 977 968 971 971
Trinidad And Tobago 54690.00 Dec/16   63618 63405 63744 63696 63674
Ukraine 466.00 Dec/16   885 875 868 864 854


This page provides forecasts for Cement Production including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 2/20/2017