Corporate Profits | Forecast | 2016-2020

Last Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
Australia 63661.00 Jun/16   65031 64933 64254 64315 59900
Belgium 36858.00 Dec/14   34579 34904 35229 35554 31733
Canada 64535.00 Sep/16   62961 60486 61084 60599 70100
China 5256770.00 Oct/16   4017057 2709429 3493748 3911695 3518376
Czech Republic 297159.00 Dec/14   326923 330632 334342 338051 392107
Denmark 222196.00 Dec/14   224852 225923 226995 228066 246778
Estonia 670576.00 Jun/16   721163 557420 662484 784870 675701
Germany 182.62 Sep/16   187 189 192 184 235
Japan 18263.88 Jun/16   17147 15570 17628 15178 16720
Poland 84505.30 Jun/16   151200 44700 38700 125100 176000
Russia 8171.40 Sep/16   9790 3750 5300 7000 15070
United Kingdom 102743.00 Sep/16   100000 102000 105000 106000 113000
United States 1589.80 Sep/16   1561 1573 1575 1574 1540


This page provides forecasts for Corporate Profits including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 12/3/2016