Corporate Profits | Forecast | 2016-2020

Last Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Australia 77773.00 Dec/16   79378 79881 78470 64900 59900
Belgium 36858.00 Dec/14   35144 34956 34767 34579 31733
Canada 62880.00 Dec/16   60001 61639 60512 61300 70100
China 6880320.00 Dec/16   2949750 3202016 4253668 3850372 3734403
Czech Republic 297159.00 Dec/14   299534 308664 317793 326923 392107
Denmark 222196.00 Dec/14   217684 220073 222463 224852 246778
Estonia 632739.60 Dec/16   465672 622054 743658 578067 547473
Germany 183.83 Dec/16   185 187 193 197 235
Japan 20757.91 Dec/16   18768 20105 18424 20881 20287
Poland 120837.40 Sep/16   44700 38700 125100 156000 176000
Russia 11.60 Dec/16   3750 5900 8400 12200 16070
United Kingdom 105484.00 Dec/16   102000 105000 106000 107000 113000
United States 1575.40 Sep/16   1584 1589 1598 1606 1700


This page provides forecasts for Corporate Profits including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 3/24/2017