GDP Growth Rate | Forecast | 2016-2020

This page provides forecasts for GDP Growth Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.

Last Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020
United States 2.10 Dec/16 2.1 2 1.9 2.2 2
Euro Area 0.40 Dec/16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
China 1.30 Mar/17   1.6 1.6 1.5 1.5 1.5
Japan 0.30 Dec/16 0.3 0.24 0.5 0.24 0.5
Germany 0.40 Dec/16 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8
United Kingdom 0.70 Dec/16   0.4 0.3 0.3 0.2 0.6
France 0.40 Dec/16 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7
India 1.60 Dec/16   1.8 1.6 1.5 1.7 1.3
Italy 0.20 Dec/16   0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Brazil -0.90 Dec/16   -0.2 0.2 0.3 0.4 1.5
Canada 0.60 Dec/16   0.5 0.3 0.7 0.6 0.6
South Korea 0.50 Dec/16   0.4 0.5 0.6 0.7 1
Australia 1.10 Dec/16   0.7 0.6 0.7 0.78 0.8
Russia -0.57 Sep/15   0.1 0.4 0.3 0.4 0.9
Spain 0.70 Dec/16   0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Mexico 0.70 Dec/16   0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
Indonesia -1.77 Dec/16   3.7 3.5 -1.5 0.3 -0.8
Last Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020
Albania 0.90 Dec/16   0.5 0.6 0.6 0.5 0.4
Algeria 4.00 Dec/14   3.8 3.93 4.06 4.1 3.13
Angola 3.00 Dec/16   3.2 3.2 3.2 3.44 3.7
Argentina 0.50 Dec/16   0.9 1.1 0.8 0.7 0.4
Australia 1.10 Dec/16   0.7 0.6 0.7 0.78 0.8
Austria 0.50 Dec/16 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3
Bahrain -2.70 Dec/16   0.7 0.5 0.8 -0.6 1
Bangladesh 7.05 Dec/16   7.5 7.2 7.2 6.9 6.8
Belgium 0.50 Dec/16   0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Belize 0.04 Sep/16   0.3 0.4 0.2 0.3 0.8
Bolivia -0.56 Mar/16   1.3 2.2 1.8 2 2.3
Bosnia and Herzegovina 0.70 Dec/16 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5
Botswana 0.10 Dec/16   0.95 1.2 1.59 1.61 1.18
Brazil -0.90 Dec/16   -0.2 0.2 0.3 0.4 1.5
Bulgaria 0.90 Dec/16   0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
Cameroon 0.30 Mar/16   0.72 0.91 0.82 0.95 0.9
Canada 0.60 Dec/16   0.5 0.3 0.7 0.6 0.6
Cape Verde 4.50 Dec/14   3.51 1.66 3.93 3.02 2.9
Chile -0.40 Dec/16   0.6 0.7 0.9 1.1 1.5
China 1.30 Mar/17   1.6 1.6 1.5 1.5 1.5
Colombia 1.00 Dec/16   0.7 0.9 1.2 1.4 1.7
Costa Rica 4.30 Dec/16   1.2 1.1 1.2 1.3 1.9
Croatia 0.60 Dec/16   0.5 0.6 0.7 0.6 0.5
Cyprus 0.70 Dec/16   0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
Czech Republic 0.40 Dec/16   0.6 0.7 0.6 0.6 0.4
Denmark 0.50 Dec/16   0.4 0.4 0.5 0.5 0.8
Dominican Republic -2.18 Sep/16   0.8 1.7 1.5 1.5 2.2
Ecuador 0.50 Sep/16   0.7 0.8 0.7 0.9 1.3
Egypt 3.40 Sep/16   3.8 3.6 4 3.7 4.9
El Salvador 1.70 Dec/16   -0.2 0.2 1.3 1 0.8
Estonia 1.90 Dec/16   0.6 0.6 0.6 0.5 0.8
Euro Area 0.40 Dec/16 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
European Union 0.50 Dec/16   0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
Finland 0.00 Dec/16   0.3 0.2 0.4 0.4 0.6
France 0.40 Dec/16 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7
Germany 0.40 Dec/16 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8
Ghana 1.10 Sep/16   1.3 1.5 0.92 0.91 1.5
Greece -1.20 Dec/16   0.1 0.3 0.4 0.3 0.6
Hong Kong 1.20 Dec/16   1.1 0.7 0.6 0.4 1
Hungary 0.40 Dec/16   0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
Iceland 2.60 Dec/16   0.8 1 0.7 0.6 0.5
India 1.60 Dec/16   1.8 1.6 1.5 1.7 1.3
Indonesia -1.77 Dec/16   3.7 3.5 -1.5 0.3 -0.8
Ireland 2.50 Dec/16   1.7 1.4 1.5 1.3 0.8
Israel 1.50 Dec/16   0.9 0.7 0.8 0.94 1.2
Italy 0.20 Dec/16   0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Jamaica -1.10 Dec/16   1.1 0.9 1.3 1.4 0.7
Japan 0.30 Dec/16 0.3 0.24 0.5 0.24 0.5
Kazakhstan 1.26 Dec/13   0.1 2 0.4 1.53 0.8
Kenya 0.10 Sep/16   0.8 1.3 1 1.29 1.8
Latvia 1.10 Dec/16   0.6 0.8 0.7 0.7 0.5
Lithuania 1.40 Dec/16   0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
Luxembourg 1.30 Dec/16   1.1 1.1 0.9 0.7 0.6
Macedonia 3.90 Mar/14   0.7 0.6 0.5 0.4 0.6
Malaysia 1.40 Dec/16   1 0.9 1.2 1.3 1.5
Malta 1.70 Dec/16   0.8 0.7 0.6 0.6 0.5
Mauritius 1.00 Dec/16   0.5 1.1 0.6 1 0.9
Mexico 0.70 Dec/16   0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
Moldova 0.60 Dec/16   0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
Mongolia 1.00 Dec/16   0.5 0.7 1.2 2.31 5.9
Morocco 4.30 Mar/17   3.53 3.7 4.18 2.54 2.65
Mozambique -1.70 Dec/16   1.6 1.1 2.54 1.35 1.5
Namibia -1.70 Dec/16   4.82 3.57 5 1.94 3.29
Netherlands 0.60 Dec/16   0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
New Zealand 0.40 Dec/16   0.7 0.8 0.9 0.68 0.68
Nigeria 4.09 Dec/16   1.2 7.9 2 -12.27 2
Norway 1.10 Dec/16   0.4 0.4 0.5 0.6 0.8
Pakistan 4.71 Dec/16   5.1 5.1 5.1 4.8 3.7
Paraguay -0.30 Dec/16   1 1.1 1.8 1.6 1.3
Peru 0.60 Dec/16   0.7 1.1 1.4 1.5 1.6
Philippines 1.70 Dec/16   1.6 1.4 1.5 1.6 0.9
Poland 1.60 Dec/16   0.9 0.8 1 0.9 0.5
Portugal 0.60 Dec/16   0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
Qatar -2.10 Oct/16   0.5 0.7 -1 0.8 1.2
Romania 1.40 Dec/16   0.9 0.8 0.9 0.9 0.6
Russia -0.57 Sep/15   0.1 0.4 0.3 0.4 0.9
Rwanda -1.10 Dec/16   0.6 0.9 30 30.13 33.91
Saudi Arabia 0.90 Sep/16   1.9 2.1 2.2 2.4 3.5
Senegal -1.70 Sep/16   1.8 1.34 1.55 1.46 1.49
Serbia 0.20 Dec/16   0.6 0.7 0.6 0.5 0.7
Singapore -1.90 Mar/17   1.2 0.8 3.9 -1.2 3.7
Slovakia 0.80 Dec/16   1 0.9 0.9 0.8 0.5
Slovenia 1.20 Dec/16   0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
South Africa -0.30 Dec/16   0.7 0.9 1.2 1.1 2.1
South Korea 0.50 Dec/16   0.4 0.5 0.6 0.7 1
Spain 0.70 Dec/16   0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Sri Lanka 5.30 Dec/16   5.2 5.3 5.7 4.73 6
Sweden 1.00 Dec/16   0.5 0.6 0.6 0.7 0.9
Switzerland 0.10 Dec/16   0.4 0.5 0.6 0.6 0.4
Taiwan 0.45 Dec/16   0.3 0.1 0.5 0.6 0.7
Tanzania 1.50 Sep/10   1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
Thailand 0.40 Dec/16   0.5 0.9 1 0.6 0.8
Trinidad And Tobago -3.30 Sep/16   -0.7 0.2 0.5 0.7 0.8
Tunisia 0.20 Dec/16   0.4 0.6 0.8 0.23 0.8
Turkey 3.80 Dec/16   1.5 1.2 1.3 1.2 1
Uganda 0.80 Dec/16   0.78 1.6 0.7 0.63 1.7
Ukraine 1.90 Dec/16   0.8 0.7 0.6 0.6 0.6
United Arab Emirates 3.90 Dec/15   2.3 2.3 2.3 3 4.3
United Kingdom 0.70 Dec/16   0.4 0.3 0.3 0.2 0.6
United States 2.10 Dec/16 2.1 2 1.9 2.2 2
Uruguay 1.50 Dec/16   0.5 0.6 0.3 0.3 1
Venezuela 6.80 Dec/13   0.4 -0.2 -1.2 -1.5 -1.5
Vietnam 6.68 Dec/16   6.6 6.2 6.4 6.3 6.2