Government Spending to GDP | Forecast | 2016-2020

Last Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Australia 36.20 Dec/14   35.68 35.8 35.65 35.51 34.68
Austria 51.70 Dec/15   52.42 51.87 51.32 50.77 51.59
Azerbaijan 32.70 Dec/15   33.02 32.77 32.52 32.26 32.42
Belarus 28.80 Dec/15   31.26 31.97 32.69 33.4 42.76
Belgium 53.90 Dec/15   54.65 54.39 54.13 53.88 53.81
Bulgaria 40.20 Dec/15   38.66 38 37.35 36.69 38.66
Croatia 46.90 Dec/15   47.82 47.85 47.88 47.91 47.59
Cyprus 40.10 Dec/15   44.08 43.81 43.53 43.25 41.09
Czech Republic 42.60 Dec/15   41.55 41.44 41.33 41.22 42.23
Denmark 55.70 Dec/15   55.78 55.45 55.11 54.77 56.23
Estonia 39.50 Dec/15   39.78 39.63 39.49 39.34 38.62
Euro Area 48.60 Dec/15   49.5 49.1 48.8 48.6 46.8
European Union 47.40 Dec/15   47.34 47.1 46.86 46.84 46.9
Finland 58.30 Dec/15   57.95 57.96 57.97 57.98 55.29
France 57.00 Dec/15   55.4 55.4 55.4 55.4 53
Germany 43.90 Dec/15   44.6 44.5 44.4 44.2 43.5
Greece 55.30 Dec/15   53.8 53.6 53.4 53 44
Hungary 50.70 Dec/15   49.69 49.82 49.96 50.09 50.99
Iceland 42.70 Dec/15   45.3 44.94 44.58 44.22 44.23
Ireland 35.10 Dec/15   34.7 34.2 36.6 34.2 35.6
Israel 40.80 Dec/14   40.96 40.93 40.91 40.88 40.82
Italy 50.50 Dec/15   49 49 50.75 49 46
Japan 42.10 Dec/14   42.59 43.12 43.65 43.37 42.88
Latvia 37.20 Dec/15   38.18 37.76 37.34 36.92 37.14
Lithuania 35.10 Dec/15   35.37 35.89 36.42 36.94 38.64
Luxembourg 41.50 Dec/15   42.58 42.36 42.15 41.93 42.89
Malta 43.30 Dec/15   42.44 42.54 42.63 42.72 43.43
Netherlands 44.90 Dec/15   45.77 45.4 45.03 44.66 44.64
Norway 48.50 Dec/15   46.55 47.02 47.5 47.97 47.16
Poland 41.50 Dec/15   42.4 42.5 42.76 42.8 43.9
Portugal 48.30 Dec/15   48 48 48 48 47.5
Romania 35.50 Dec/15   35.24 35.79 36.33 36.87 38.55
Slovakia 45.60 Dec/15   43.26 44.39 45.52 46.65 49.63
Slovenia 48.00 Dec/15   48.38 48.16 47.93 47.71 47.46
South Korea 32.00 Dec/14   34 34 34 34 36
Spain 43.30 Dec/15   42.2 42.4 41.68 41.8 40.6
Sweden 50.40 Dec/15   51.34 51.05 50.75 50.46 49.54
Switzerland 33.70 Dec/14   34 33.84 33.68 33.51 33.36
United Kingdom 43.20 Dec/15   43.44 43.19 42.94 42.7 44.3
United States 34.00 Dec/15   36.02 34.42 32.82 31.22 30.87


This page provides forecasts for Government Spending to GDP including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 3/28/2017