Harmonised Consumer Prices | Forecast | 2016-2020

Last Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Austria 102.50 Dec/16   102 102 102 102 102
Belgium 102.96 Dec/16   103 103 103 103 103
Bulgaria 99.10 Dec/16   97.56 97.19 96.93 96.75 96.34
Croatia 99.69 Dec/16   99.91 100 100 101 103
Cyprus 98.73 Dec/16   99.42 99 99.15 99.11 99.12
Czech Republic 102.10 Dec/16   102 102 102 102 102
Denmark 100.10 Dec/16   100 100 100 101 102
Estonia 101.34 Dec/16   101 101 101 101 101
Finland 101.10 Dec/16   101 101 101 101 101
France 100.90 Dec/16   104 105 101 107 121
Germany 101.80 Dec/16   103 104 101 107 120
Greece 100.27 Dec/16   104 106 100 110 124
Hungary 100.40 Dec/16   99.96 100 100 100 100
Iceland 99.80 Dec/16   99.41 99.29 99.18 99.07 98.06
Ireland 99.40 Dec/16   105 106 99.13 108 121
Italy 101.10 Dec/16   103 104 100 106 121
Latvia 101.38 Dec/16   101 101 102 102 102
Lithuania 101.94 Dec/16   102 102 102 102 104
Luxembourg 101.24 Dec/16   101 101 101 101 101
Malta 99.55 Dec/16   99.14 101 101 99.98 100
Montenegro 100.00 Nov/16   100 100 100 100 100
Netherlands 100.27 Dec/16   101 101 101 101 104
Norway 104.90 Dec/16   106 106 106 106 106
Poland 100.50 Dec/16   104 106 100 110 126
Portugal 100.74 Dec/16   100 103 105 107 100
Romania 99.41 Dec/16   99.15 99.16 99.16 99.16 99.18
Slovakia 99.75 Dec/16   99.72 99.78 99.83 99.89 100
Slovenia 100.29 Dec/16   100 100 101 101 102
Spain 101.49 Dec/16   104 106 101 110 124
Sweden 102.28 Dec/16   102 102 102 102 102
Switzerland 99.35 Dec/16   99.51 99.49 99.49 99.49 99.49
Turkey 110.28 Nov/16   119 123 116 130 158
United Kingdom 101.90 Dec/16   106 108 109 112 122


This page provides forecasts for Harmonised Consumer Prices including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 1/23/2017