Home Ownership Rate | Forecast | 2016-2020

Last Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Australia 67.00 Dec/11   66.95 66.85 66.76 66.66 65.22
Austria 55.70 Dec/15   56.98 56.92 56.85 56.79 56.86
Belgium 71.40 Dec/15   72.15 72.09 72.04 71.98 72.34
Brazil 73.49 Dec/10 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49
Bulgaria 82.30 Dec/15   83.11 82.55 82 81.44 80.15
Canada 66.50 Dec/14   66 66 66 66 63
China 90.00 Dec/14 90 90 90 90 90
Croatia 90.50 Dec/15   89.26 89.18 89.1 89.02 89.43
Cyprus 73.00 Dec/15   73.72 73.7 73.68 73.66 73.46
Czech Republic 78.00 Dec/15   77.86 77.7 77.54 77.37 76.31
Denmark 62.70 Dec/15   62.84 62.69 62.53 62.37 61.38
Estonia 81.50 Dec/15   81.38 81.4 81.42 81.43 81.34
Euro Area 66.40 Dec/15 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4
European Union 69.50 Dec/15   69.76 69.67 69.57 69.48 69.49
Finland 72.70 Dec/15   72.88 72.78 72.68 72.58 72.16
France 64.10 Dec/15   63.8 63.8 63.8 63.8 63
Germany 51.90 Dec/15   51.6 51.6 51.6 51.6 51
Ghana 47.20 Dec/10 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2
Greece 74.00 Dec/14   73.6 73.6 73.6 73.6 72
Hong Kong 50.40 Dec/15   50.45 50.28 50.11 49.94 48.48
Hungary 86.30 Dec/15   87.22 86.64 86.07 85.49 83.56
Iceland 77.80 Dec/15   78.35 78.03 77.72 77.4 77.03
Ireland 68.60 Dec/14 68.6 68.6 68.23 68.6 68.6
Italy 72.90 Dec/15   73.2 73.2 72.94 73.2 73.2
Japan 61.90 Dec/13   61.91 61.95 61.99 62.03 62.49
Latvia 80.20 Dec/15   81.04 80.89 80.74 80.59 81.71
Lithuania 89.40 Dec/15   90.68 90.2 89.72 89.24 89.27
Luxembourg 73.20 Dec/15   72.52 72.63 72.74 72.85 72.35
Malta 80.80 Dec/15   80.1 80.19 80.29 80.38 80.16
Mauritius 88.90 Dec/11   88.94 89 89.05 89.11 90.57
Mexico 76.40 Dec/10 76.4 76.4 76.4 76.4 78
Nepal 85.26 Dec/11   85.51 85.44 85.36 85.29 85.54
Netherlands 67.80 Dec/15   67.31 67.59 67.87 68.16 68.09
New Caledonia 60.00 Dec/14   59.72 59.62 59.53 59.44 58.03
New Zealand 64.80 Dec/13   64.73 64.65 64.58 64.5 62.85
Norway 82.80 Dec/15   83.95 83.83 83.7 83.57 83.93
Poland 83.70 Dec/15   83.5 83.5 84.02 83.5 83.5
Portugal 74.80 Dec/15   74.4 74.4 74.4 74.4 73.8
Romania 96.40 Dec/15   96.37 96.39 96.4 96.42 96.42
Russia 83.50 Dec/12   83.7 83.7 83.7 84 84.3
Singapore 90.90 Dec/16   91 91 91 91.2 91.7
Slovakia 89.30 Dec/15   89.99 89.69 89.38 89.08 88.68
Slovenia 76.20 Dec/15   76.57 76.45 76.33 76.21 76.21
South Korea 53.60 Dec/14   54.4 54.4 54.4 54.4 55.8
Spain 78.20 Dec/15   78 78 78.64 78 76.4
Sweden 70.60 Dec/15   69.48 69.72 69.96 70.2 69.41
Switzerland 44.50 Dec/14   44.09 44.08 44.07 44.06 44.09
Turkey 60.70 Dec/13   60.59 60.59 60.59 60.59 60.56
United Kingdom 63.50 Dec/15   63 63 63 63 61.5
United States 63.70 Dec/16   63.42 63.15 63.47 63.58 63.45


This page provides forecasts for Home Ownership Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 3/29/2017