Households Debt to Income - Forecast | 2016 | 2020

Last 2017 2018 2019 2020
Austria 86.44 Dec/15   85.88 84.68 85.31 86.35
Belgium 102.14 Dec/15   105 105 104 103
Bulgaria 41.96 Dec/14   46.4 49.26 50.28 51.09
Canada 169.85 Jun/16   176 179 182 184
Croatia 60.29 Dec/13   60.05 60.3 60.37 60.42
Cyprus 196.56 Dec/15   190 180 172 164
Czech Republic 57.55 Dec/15   58.97 59.58 60.14 60.64
Denmark 242.79 Dec/15   234 224 229 216
Estonia 70.87 Dec/15   62.84 60.38 57.46 54.65
Euro Area 93.96 Dec/15   92.92 92.49 92.23 92
Finland 112.62 Dec/15   118 119 121 122
France 88.27 Dec/15   86.3 85.8 84.6 83.5
Germany 82.22 Dec/15   75.9 73.8 71.6 69.6
Hungary 39.39 Dec/15   35.85 34.27 34.72 35.03
Ireland 153.01 Dec/15   153 146 141 137
Italy 61.93 Dec/15   59.76 57.36 55.15 53.12
Latvia 40.96 Dec/15   35.94 33.34 32.95 31.16
Lithuania 35.82 Dec/15   39.16 40.48 41.27 41.59
Netherlands 218.96 Dec/15   217 217 216 216
New Zealand 162.90 Mar/16   170 173 175 177
Norway 189.35 Dec/15   196 199 203 206
Poland 60.61 Dec/15   57 56.7 56.2 56
Portugal 112.59 Dec/15   108 106 103 100
Slovakia 57.55 Dec/15   67.29 71.15 73.91 77.18
Slovenia 45.45 Dec/15   40.28 37.87 35.16 32.9
South Africa 78.00 Dec/15   78.5 78 77.5 77
Spain 107.08 Dec/15   104 102 100 97.6
Swaziland 171.70 Dec/14   169 165 163 163
Sweden 151.43 Dec/15   162 167 172 176
Switzerland 169.21 Dec/13   173 175 176 176
United Kingdom 125.20 Dec/15   123 121 119 115


This page provides forecasts for Households Debt to Income including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 12/3/2016