Manufacturing Production | Forecast | 2016-2020

Last Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
United States 0.30 Jan/17   0.4 1.8 2.1 2 1.9
Euro Area 1.30 Dec/16   2.4 2.2 2 1.7 1.5
China 6.30 Dec/16   5.2 5.2 10.57 11.24 4.5
Japan 3.17 Dec/16   1.62 1.62 4.3 1.2 3
Germany -0.90 Dec/16   1 1.4 -2 2.2 2.3
United Kingdom 4.00 Dec/16   2 1.8 2 1.9 2.2
France 0.60 Dec/16   1.1 1.6 1.5 1.7 2.2
India -2.00 Dec/16   0.5 0.4 1 0.36 2.6
Italy 5.50 Dec/16   1.5 1.4 4.5 2.2 1.6
Brazil -1.97 Nov/16   -2 0.2 0.6 1 1.8
Canada -0.18 Oct/16   1.3 1.4 1.2 1.5 0.7
South Korea 4.40 Dec/16   2.91 2.52 2.54 2.4 1.1
Australia -0.20 Sep/16   -0.95 -0.59 0.58 0.6 0.16
Russia 2.00 Jan/17   1 0.2 2.8 1.8 4.8
Spain 1.80 Dec/16   3.2 3 1.78 2.8 1.8
Mexico 1.78 Dec/16   2.5 2.7 2.75 2.77 2.78
Last Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Albania -11.20 Sep/16   1.65 5.47 9.38 9.96 7.87
Algeria -0.20 Sep/16   -1 -1.15 -1.21 -1.23 -1.25
Angola 5.30 Jun/16   7.75 6.64 9.56 10.66 9.71
Armenia 13.60 Dec/16   8.52 11.4 11.15 10.72 10.97
Australia -0.20 Sep/16   -0.95 -0.59 0.58 0.6 0.16
Austria 3.60 Nov/16   1.86 1.96 1.38 1.66 1.7
Azerbaijan 4.00 Dec/16   3.98 4.37 4.75 5.14 5.39
Bangladesh -12.80 Oct/16   8.56 10.04 10.51 10.67 10.77
Belarus -0.10 Dec/16   -1.9 -0.1 0.7 0.22 1.12
Belgium 1.20 Nov/16   -0.06 1.18 2.35 2.7 3.71
Bolivia 5.20 Dec/12   3.72 3.85 3.97 4.09 3.34
Bosnia and Herzegovina 3.40 Dec/16 3.4 3.97 4.56 4.77 5.26
Brazil -1.97 Nov/16   -2 0.2 0.6 1 1.8
Bulgaria 9.60 Dec/16   8.84 7.15 8.57 7.91 8.06
Canada -0.18 Oct/16   1.3 1.4 1.2 1.5 0.7
Chile -0.30 Dec/16   -2.86 -2.87 -2.75 -2.69 -2.67
China 6.30 Dec/16   5.2 5.2 10.57 11.24 4.5
Costa Rica 5.00 Oct/16   4.15 4.22 4.59 4.81 5.34
Croatia 6.20 Nov/16   2.1 1.51 1.4 1.29 1.13
Cuba 11.90 Dec/15   4.88 3.93 2.98 2.02 4.54
Cyprus 5.00 Nov/16   5.87 5.96 5.96 5.95 5.95
Czech Republic 2.90 Dec/16   3 3.33 3.56 3.68 3.77
Denmark 11.20 Nov/16   3.15 3.77 4.16 4.28 4.16
Egypt 11.18 Nov/16   0.8 0.6 1.9 2 5.3
Estonia 5.40 Nov/16   2.71 2.41 3.48 3.56 4.67
Euro Area 1.30 Dec/16   2.4 2.2 2 1.7 1.5
European Union 2.50 Dec/16   2.61 2.6 2.6 2.6 2.6
Finland 1.50 Dec/16   1.81 1.92 1.89 1.92 1.91
France 0.60 Dec/16   1.1 1.6 1.5 1.7 2.2
Georgia 6.00 Sep/16   7.1 7.1 18.22 6.1 13.4
Germany -0.90 Dec/16   1 1.4 -2 2.2 2.3
Greece -1.90 Dec/16   1.1 0.6 1.23 0.2 1.6
Hungary 1.60 Nov/16   6.93 8.32 9.26 10.09 12.27
India -2.00 Dec/16   0.5 0.4 1 0.36 2.6
Ireland -1.90 Dec/16   6.8 6.2 0.85 5.1 2.1
Israel -2.30 Nov/16   1.37 1.63 1.9 2.04 2.16
Italy 5.50 Dec/16   1.5 1.4 4.5 2.2 1.6
Japan 3.17 Dec/16   1.62 1.62 4.3 1.2 3
Jordan 0.40 Dec/16   0.39 0.56 0.66 0.7 0.74
Kazakhstan 6.10 Jan/17   1 1 4.8 2.2 4.5
Kyrgyzstan 36.90 Jan/17   18.16 7.33 5.3 5.26 5.36
Latvia 11.70 Dec/16   11.57 11.86 11.76 11.8 11.79
Lithuania 1.60 Nov/16   2.35 2.78 3.44 3.74 3.95
Luxembourg -4.70 Oct/16   1.8 1.24 1.46 1.42 1.36
Macau 14.40 Sep/16   25.21 27.58 26 20.92 18.33
Macedonia 2.10 Dec/16   1.23 1.8 3.48 1.98 2.52
Malaysia 4.30 Dec/16   4.8 5.2 3.9 5 5.1
Malta -1.30 Nov/16   0.67 0.44 0 -0.05 -0.12
Mauritius 1.00 Sep/16   4.32 2.92 1.61 0.73 1.88
Mexico 1.78 Dec/16   2.5 2.7 2.75 2.77 2.78
Moldova 9.60 Dec/16   4.15 3.65 2.84 2.42 1.71
Mongolia 17.80 Jan/17   -6.9 -6.9 -0.27 -3.5 3.7
Montenegro 2.40 Dec/16   -4.44 -4.44 -5.08 1.03 1.12
Netherlands 4.70 Dec/16   1.4 1.5 4.87 1.9 1.2
Nigeria -3.30 Jun/16   -0.1 0.9 1.1 1.8 3.7
North Korea -3.40 Dec/15   1.36 0.98 0.59 0.21 0.09
Norway -2.00 Dec/16   0.5 0.8 -3.39 1.8 2.7
Pakistan 8.02 Nov/16   1.9 6.2 4.7 5.9 2.1
Poland 10.20 Jan/17   4.2 3.8 8.58 3.2 2
Portugal 1.80 Dec/16   1.2 1 0.9 0.8 1.5
Romania 4.40 Nov/16   5.66 4.94 4.84 4.7 4.47
Russia 2.00 Jan/17   1 0.2 2.8 1.8 4.8
Rwanda 5.60 Dec/13   4.69 3.96 17.71 1.26 10.27
Serbia 3.90 Nov/16   1.75 1.92 1.53 1.46 1.4
Slovakia 2.40 Nov/16   6.15 7.16 6.63 7.06 7.25
Slovenia 8.90 Nov/16   5.95 5.04 4.14 3.83 2.52
South Korea 4.40 Dec/16   2.91 2.52 2.54 2.4 1.1
Spain 1.80 Dec/16   3.2 3 1.78 2.8 1.8
Sweden -0.90 Dec/16   -0.42 -0.41 -0.39 -0.39 -0.39
Switzerland 0.34 Sep/16   1.85 3.29 4.22 4.99 5.11
Taiwan 7.46 Dec/16   8.62 8.6 8.61 8.61 8.61
Tunisia 0.70 Nov/16   -0.06 0.02 0.02 0.01 0.02
Turkey 1.30 Dec/16   3.2 2.8 1.3 2.5 1
Ukraine 4.60 Dec/16   0.95 0.24 -0.49 -1.6 -3.31
United Kingdom 4.00 Dec/16   2 1.8 2 1.9 2.2
United States 0.30 Jan/17   0.4 1.8 2.1 2 1.9
Vietnam 4.70 Jan/17   9.2 9.5 8.7 10.5 7.7
Zambia 2.16 Jun/14   4.6 4.8 5.13 5.23 5.09


This page provides forecasts for Manufacturing Production including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 2/20/2017