Manufacturing Production | Forecast | 2016-2020

This page provides forecasts for Manufacturing Production including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020
United States 1.70 Apr/17   1.8 2.1 2 2.73 1.9
Euro Area 2.60 Mar/17   2.2 2 1.7 2.3 1.9
China 6.90 Apr/17   5.2 7.08 7.13 7.16 4.5
Japan 3.50 Mar/17   1.62 3.76 1.2 3.8 3
Germany 1.40 Mar/17 1.4 -0.2 1 1.4 2.3
United Kingdom 2.30 Mar/17   1.8 2 1.9 2.1 2.3
France 3.50 Mar/17   1.6 1.5 1.7 1.8 2.2
India 1.20 Mar/17   1.3 1 1.56 0.9 2.6
Italy 3.50 Mar/17   1.6 1.4 1.2 1.5 2
Brazil 0.30 Mar/17   0.2 0.6 1 1.1 1.8
Canada 2.61 Feb/17   1.4 1.2 1.5 1 0.7
South Korea 3.20 Mar/17   4.54 4.06 2.4 4.09 1.1
Australia -1.80 Dec/16   -2.24 -2.23 -2.76 -2.83 -2.31
Russia 0.60 Apr/17   0.2 2.8 1.8 2.1 4.8
Spain 1.90 Mar/17   2.6 2.8 3 2.9 2.4
Mexico 8.53 Mar/17   6.75 6.61 6.62 6.63 6.64
Last Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020
Albania -0.70 Dec/16   6.67 5.79 0.47 -1.27 1.93
Algeria -0.20 Sep/16   0.17 1.26 0.63 0.45 0.43
Angola 5.30 Jun/16   16.73 17.3 14.06 13.99 14.61
Armenia 26.60 Feb/17   15.41 18.64 18.14 17.74 17.99
Australia -1.80 Dec/16   -2.24 -2.23 -2.76 -2.83 -2.31
Austria 2.60 Feb/17   1.52 1.46 1.44 1.43 1.43
Azerbaijan 4.00 Dec/16   4.37 4.75 5.14 5.21 5.39
Bangladesh 9.80 Nov/16   6.1 9.1 4.7 7.2 5.5
Belarus 5.80 Apr/17   6.05 6.27 6.35 6.38 6.4
Belgium 2.30 Feb/17   5.21 4.6 4.37 4.31 4.34
Bolivia 5.20 Dec/12   3.79 3.93 4.08 3.94 3.16
Bosnia and Herzegovina 3.10 Mar/17   3.06 3.27 3.43 3.54 3.86
Brazil 0.30 Mar/17   0.2 0.6 1 1.1 1.8
Bulgaria 9.90 Mar/17   6.73 8.25 7.65 7.72 7.77
Canada 2.61 Feb/17   1.4 1.2 1.5 1 0.7
Chile 1.90 Mar/17   0.21 -0.27 -0.39 -0.41 -0.39
China 6.90 Apr/17   5.2 7.08 7.13 7.16 4.5
Costa Rica 5.00 Oct/16   1.87 1.6 1.43 1.38 1.31
Croatia 3.10 Mar/17   5.2 3.54 4.19 4.18 4.19
Cuba 11.90 Dec/15   4.41 0.67 -3.06 -2.46 14.77
Cyprus 2.90 Feb/17   5.58 5.34 5.27 5.27 5.27
Czech Republic 13.10 Mar/17   11.68 10.84 10.46 10.33 10.27
Denmark 8.00 Mar/17   3.79 3.77 2.85 2.51 1.93
Egypt 11.18 Nov/16   9.8 2.5 -3.8 0.6 5.8
Estonia 10.40 Mar/17   10.89 12.12 12.92 13.41 14.3
Euro Area 2.60 Mar/17   2.2 2 1.7 2.3 1.9
European Union 3.40 Mar/17   3.24 3.32 3.39 3.42 3.45
Finland 2.20 Mar/17   2.25 1.92 2.13 1.96 2.04
France 3.50 Mar/17   1.6 1.5 1.7 1.8 2.2
Georgia 9.10 Dec/16   7.1 7.89 6.1 6.1 13.4
Germany 1.40 Mar/17 1.4 -0.2 1 1.4 2.3
Greece 8.60 Mar/17   4.2 3.8 3.6 3.4 1.9
Hungary 2.70 Feb/17   4.16 4.38 4.46 4.5 4.53
India 1.20 Mar/17   1.3 1 1.56 0.9 2.6
Ireland 2.90 Mar/17   -1.4 4.4 5.6 6.2 2.1
Israel -2.70 Feb/17   1.72 2.07 2.2 2.26 2.3
Italy 3.50 Mar/17   1.6 1.4 1.2 1.5 2
Japan 3.50 Mar/17   1.62 3.76 1.2 3.8 3
Jordan -1.80 Feb/17   0.41 0.59 0.66 0.69 0.71
Kazakhstan 7.60 Apr/17   5.8 5.4 3.5 4.1 4.5
Kyrgyzstan 37.10 Apr/17   20.34 8.02 6.06 6.01 6.1
Latvia 7.40 Mar/17   7.35 6.85 7.22 7.02 7.09
Lithuania 4.70 Mar/17   6.64 5.44 5.89 5.68 5.74
Luxembourg -4.20 Feb/17   -3.43 -3.7 -3.74 -3.74 -3.74
Macau 13.40 Dec/16   2.02 -1.85 2.32 5.75 4.81
Macedonia -0.70 Mar/17   0.42 1.52 1.92 2.13 2.34
Malaysia 5.90 Mar/17   5.2 3.9 5 3.6 5.1
Malta 4.50 Mar/17   4.85 4.92 4.93 4.93 4.93
Mauritius 1.00 Sep/16   -0.52 -1.61 -1.41 -0.46 -0.44
Mexico 8.53 Mar/17   6.75 6.61 6.62 6.63 6.64
Moldova -1.70 Mar/17   0.13 0.82 1.09 1.33 1.68
Mongolia 0.50 Apr/17   -6.9 12.76 -3.5 10.2 3.7
Montenegro -33.10 Mar/17   -34.03 -28.44 -31.21 -29.83 -30.31
Netherlands 4.00 Mar/17   1.5 4.11 1.9 4.14 1.2
Nigeria -2.90 Dec/16   1.1 1.8 1.7 -2.82 3.7
North Korea -3.40 Dec/15   2.56 1.69 0.82 0.92 -0.26
Norway -3.30 Mar/17   0.8 -2.43 1.8 -2.46 2.7
Pakistan 8.00 Feb/17   6.2 4.7 5.9 3.1 2.1
Poland -0.80 Apr/17   3.8 3.6 3.4 3.2 2
Portugal 1.60 Mar/17   1.8 2.2 2.1 2 2.3
Romania 10.40 Mar/17   9.02 8.73 8.77 8.81 8.81
Russia 0.60 Apr/17   0.2 2.8 1.8 2.1 4.8
Rwanda 5.60 Dec/13   6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Serbia 9.30 Mar/17   5.15 3.5 2.6 2.12 1.59
Slovakia 14.10 Mar/17   10.46 10.75 10.84 10.86 10.88
Slovenia 10.50 Mar/17   9.04 9 9.12 9.17 9.2
South Korea 3.20 Mar/17   4.54 4.06 2.4 4.09 1.1
Spain 1.90 Mar/17   2.6 2.8 3 2.9 2.4
Sweden 3.70 Mar/17   4.57 4.75 4.76 4.76 4.76
Switzerland -0.50 Mar/17   2.14 0.13 1.92 1.08 1.19
Taiwan 0.80 Apr/17   2.79 2.98 2.95 2.96 2.96
Tunisia 2.00 Mar/17   0.31 -0.05 -0.16 -0.19 -0.19
Turkey 2.50 Mar/17   1.9 2.2 2.5 2.4 1
Ukraine -2.80 Apr/17   -0.34 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46
United Kingdom 2.30 Mar/17   1.8 2 1.9 2.1 2.3
United States 1.70 Apr/17   1.8 2.1 2 2.73 1.9
Vietnam 8.90 Mar/17   21 15.7 10.5 9.7 7.7
Zambia 2.16 Jun/14   4.84 5.19 5.34 5.36 5.13