Services PMI | Forecast | 2016-2020

Last Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Australia 57.70 Dec/16   49.8 49.8 51.66 51.2 50.2
Brazil 45.10 Dec/16   47.5 48 49 50 52.7
China 53.40 Dec/16   52.9 52 52.2 52.5 52
Euro Area 53.70 Dec/16   53.4 53.6 53.8 56.87 53.3
France 52.90 Dec/16   51.8 52 52.61 54.12 51.47
Germany 54.30 Dec/16   55.6 56 53.69 56.3 53.38
India 46.80 Dec/16   48.7 49 50.2 51 51.9
Ireland 59.10 Dec/16   57.6 58.1 58.38 56.6 53.8
Italy 52.30 Dec/16   52.6 54.4 52.2 55.4 53.1
Japan 52.30 Dec/16   52.5 51.4 51.5 52.1 50.8
New Zealand 57.90 Nov/16   55.95 56.57 56.8 56.89 56.98
Nigeria 47.10 Dec/16   45.5 47 48 48.8 52.75
Russia 56.50 Dec/16   55.2 54.2 55 52.7 54
Spain 55.00 Dec/16   53.8 55.1 54.9 54.4 52.4
Sri Lanka 59.80 Dec/16   58.07 58.75 59.16 59.27 59.07
Sweden 59.90 Dec/16   54.4 54.4 59.38 53.6 52.2
United Kingdom 56.20 Dec/16   55.2 54.8 53.4 52.9 54.1
United States 53.90 Dec/16   53.7 54 53.2 52.7 54.8


This page provides forecasts for Services PMI including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 1/19/2017