Major Actual Change Daily Weekly Monthly Yearly Date
Euro Area 1.1112 0.0079 -0.71 % -1.0 % -1.9 % 1.8 % May/27
United Kingdom 1.4610 0.0055 -0.38 % 0.8 % 0.5 % -4.5 % May/27
Australia 0.7169 0.0055 -0.76 % -0.7 % -5.7 % -6.2 % May/27
New Zealand 0.6701 0.0048 -0.71 % -1.0 % -3.3 % -6.4 % May/27
Japan 110.3400 0.6350 0.58 % 0.2 % -1.1 % -11.2 % May/27
China 6.5776 0.0184 0.28 % 0.2 % 1.1 % 6.1 % May/27
Switzerland 0.9948 0.0056 0.57 % 0.4 % 2.5 % 4.8 % May/27
Canada 1.3028 0.0052 0.40 % -0.7 % 3.5 % 4.2 % May/27
Mexico 18.4448 0.0063 0.03 % 0.6 % 6.7 % 20.0 % May/27
Russia 66.0400 0.2800 0.43 % -1.2 % 1.4 % 24.8 % May/27
India 66.9750 0.0505 0.08 % -0.7 % 0.9 % 4.9 % May/27
Brazil 3.6139 0.0311 0.87 % 1.2 % 3.8 % 13.3 % May/27
United States 95.7000 0.5450 0.57 % 0.4 % 1.4 % -1.3 % May/27
South Korea 1,184.4500 6.9900 0.59 % 0.0 % 3.4 % 7.0 % May/27
South Africa 15.7197 0.2021 1.30 % 0.6 % 10.1 % 29.6 % May/27
Singapore 1.3794 0.0061 0.44 % -0.1 % 2.3 % 2.0 % May/27
Hong Kong 7.7670 0.0012 0.02 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % May/27

America Actual Change Daily Weekly Monthly Yearly Date
Canada 1.3028 0.0052 0.40 % -0.7 % 3.5 % 4.2 % May/27
Mexico 18.4448 0.0063 0.03 % 0.6 % 6.7 % 20.0 % May/27
Brazil 3.6139 0.0311 0.87 % 1.2 % 3.8 % 13.3 % May/27
United States 95.7000 0.5450 0.57 % 0.4 % 1.4 % -1.3 % May/27
Argentina 13.9030 0.1029 -0.73 % -1.3 % -2.4 % 54.9 % May/27
Venezuela 10.0000 0.0000 0.00 % 0.0 % 58.9 % 58.9 % Mar/04
Colombia 3,073.4500 21.0601 0.69 % 0.7 % 4.8 % 21.2 % May/27
Chile 688.4950 0.8000 0.12 % -0.6 % 2.9 % 12.0 % May/27
Peru 3.3568 0.0118 0.35 % 0.7 % 2.0 % 6.5 % May/27
Cuba 1.0000 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % May/26
Dominican Republic 45.8700 0.0450 -0.10 % 0.1 % 0.2 % 2.8 % May/27
Guatemala 7.6295 0.0010 -0.01 % -0.1 % -1.5 % -0.7 % May/27
Uruguay 31.1750 0.0200 -0.06 % -1.5 % -2.4 % 18.5 % May/27
Costa Rica 536.8499 0.1901 -0.04 % 0.1 % 0.3 % 1.0 % May/27
Panama 0.9998 0.0002 -0.02 % 0.0 % 0.0 % 2.4 % May/27
Bolivia 6.8850 0.0000 0.00 % 0.0 % -0.4 % 2.4 % May/27
Paraguay 5,717.5000 80.0000 1.42 % 1.6 % 3.3 % 14.3 % May/27
El Salvador 8.7272 0.0002 0.00 % 0.0 % 0.0 % -0.2 % May/27
Trinidad and Tobago 6.6600 0.0055 0.08 % 0.0 % 0.3 % 5.1 % May/27
Honduras 22.6496 0.0068 0.03 % 0.2 % 0.3 % 3.7 % May/27
Jamaica 124.8000 0.1350 -0.11 % 0.3 % 2.0 % 7.7 % May/27
Nicaragua 28.4848 0.0038 0.01 % 0.1 % 0.4 % 8.5 % May/27
Haiti 62.1836 0.0000 0.00 % -0.6 % 0.4 % 31.7 % May/27
Bahamas 0.9997 0.0004 -0.04 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % May/27
Suriname 6.7225 0.2290 3.53 % 2.1 % 17.2 % 103.7 % May/27
Guyana 207.2100 0.0000 0.00 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % May/27
Cayman Islands 0.8200 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % May/27

Europe Actual Change Daily Weekly Monthly Yearly Date
Euro Area 1.1112 0.0079 -0.71 % -1.0 % -1.9 % 1.8 % May/27
United Kingdom 1.4610 0.0055 -0.38 % 0.8 % 0.5 % -4.5 % May/27
Switzerland 0.9948 0.0056 0.57 % 0.4 % 2.5 % 4.8 % May/27
Russia 66.0400 0.2800 0.43 % -1.2 % 1.4 % 24.8 % May/27
Turkey 2.9566 0.0193 0.66 % -0.6 % 5.2 % 11.4 % May/27
Sweden 8.3478 0.0702 0.85 % 0.4 % 3.3 % -1.9 % May/27
Poland 3.9468 0.0128 0.33 % 0.3 % 2.0 % 4.3 % May/27
Norway 8.3345 0.0636 0.77 % 0.2 % 2.3 % 6.3 % May/27
Denmark 6.6920 0.0479 0.72 % 1.0 % 1.8 % -2.2 % May/27
Czech Republic 24.3175 0.1715 0.71 % 1.0 % 1.9 % -3.4 % May/27
Romania 4.0555 0.0278 0.69 % 0.7 % 3.0 % -0.5 % May/27
Hungary 282.3700 1.9500 0.70 % 0.6 % 2.7 % -0.4 % May/27
Ukraine 25.1500 0.0400 0.16 % 0.0 % 0.1 % 18.3 % May/27
Belarus 19,695.0000 70.0000 0.36 % 0.5 % 0.8 % 33.1 % May/27
Croatia 6.7298 0.0348 0.52 % 1.1 % 1.8 % -3.2 % May/27
Bulgaria 1.7556 0.0083 0.48 % 0.7 % 1.6 % -2.2 % May/27
Serbia 111.0550 0.7350 0.67 % 1.6 % 2.6 % 0.3 % May/27
Bosnia and Herzegovina 1.7558 0.0084 0.48 % 0.8 % 1.7 % -0.8 % May/27
Iceland 125.1500 0.4750 0.38 % 0.6 % 1.1 % -7.7 % May/27
Albania 123.4695 0.0000 0.00 % 0.3 % 1.2 % -4.4 % May/27
Macedonia 55.4150 0.4050 0.74 % 1.0 % 1.9 % -1.3 % May/27
Moldova 20.0000 0.0200 -0.10 % 0.5 % 1.3 % 14.8 % May/27

Asia Actual Change Daily Weekly Monthly Yearly Date
Japan 110.3400 0.6350 0.58 % 0.2 % -1.1 % -11.2 % May/27
China 6.5776 0.0184 0.28 % 0.2 % 1.1 % 6.1 % May/27
India 66.9750 0.0505 0.08 % -0.7 % 0.9 % 4.9 % May/27
South Korea 1,184.4500 6.9900 0.59 % 0.0 % 3.4 % 7.0 % May/27
Indonesia 13,579.5000 22.0000 0.16 % -0.5 % 2.9 % 3.1 % May/27
Saudi Arabia 3.7503 0.0000 0.00 % -0.1 % 0.0 % 0.1 % May/27
Taiwan 32.5960 0.1330 0.41 % -0.5 % 0.8 % 6.1 % May/27
Iran 30,449.0000 0.0000 0.00 % 0.3 % 0.5 % 8.2 % May/27
United Arab Emirates 3.6730 0.0002 -0.01 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % May/27
Thailand 35.6780 0.0800 0.22 % 0.0 % 1.6 % 5.6 % May/27
Malaysia 4.0905 0.0289 0.71 % 0.3 % 4.9 % 12.3 % May/27
Singapore 1.3794 0.0061 0.44 % -0.1 % 2.3 % 2.0 % May/27
Israel 3.8418 0.0127 0.33 % -0.9 % 2.5 % -0.5 % May/27
Hong Kong 7.7670 0.0012 0.02 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % May/27
Philippines 46.7055 0.0360 0.08 % -0.2 % -0.5 % 5.0 % May/27
Pakistan 104.8050 0.0100 0.01 % 0.0 % 0.0 % 2.9 % May/27
Iraq 1,182.0000 1.5000 0.13 % 1.4 % 6.8 % 1.4 % May/27
Kazakhstan 336.2549 2.1200 0.63 % 0.0 % 1.6 % 83.7 % May/27
Qatar 3.6404 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % May/27
Vietnam 21,924.0000 3.0000 0.01 % 0.0 % 0.2 % 1.2 % May/26
Bangladesh 78.6410 0.0109 -0.01 % 0.0 % 0.4 % 3.3 % May/27
Oman 0.3849 0.0001 -0.03 % -0.1 % 0.0 % 0.4 % May/27
Azerbaijan 1.4843 0.0007 -0.05 % -0.9 % -1.7 % 42.7 % May/27
Sri Lanka 147.1650 0.2200 0.15 % 0.2 % 0.7 % 12.5 % May/27
Syria 219.8570 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.0 % 1.4 % May/27
Myanmar 1,184.3500 5.4000 0.46 % 0.8 % 1.7 % 8.0 % May/27
Uzbekistan 2,919.3501 0.0000 0.00 % 0.2 % 0.7 % 15.4 % May/27
Macau 7.9994 0.0005 -0.01 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % May/27
Turkmenistan 3.5000 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % May/27
Lebanon 1,509.0000 0.1000 0.01 % 0.1 % 0.0 % -0.1 % May/27
Yemen 248.8000 0.3000 -0.12 % -0.1 % -0.4 % 15.8 % May/27
Jordan 0.7096 0.0015 0.21 % 0.0 % 0.2 % 0.5 % May/20
Bahrain 0.3770 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.0 % 1.9 % May/27
Afghanistan 68.8600 0.0000 0.00 % 0.2 % 0.7 % 17.7 % May/27
Nepal 107.2600 0.1720 -0.16 % -0.7 % 0.9 % 5.1 % May/27
Brunei 1.3799 0.0063 0.46 % -0.1 % 2.2 % 2.2 % May/27
Cambodia 4,106.9502 4.0000 0.10 % 1.2 % 2.0 % 1.1 % May/27
Georgia 2.1480 0.0030 0.14 % 0.1 % -3.7 % -6.6 % May/27
North Korea 130.0800 5.1700 4.14 % 4.1 % 4.1 % 4.3 % Apr/30
Mongolia 1,998.5000 3.0000 -0.15 % 0.0 % -0.2 % 4.4 % May/27
Laos 8,115.4502 0.5000 0.01 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % May/27
Armenia 477.7800 0.0000 0.00 % -0.1 % -0.4 % 0.3 % May/27
Tajikistan 7.8690 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.0 % 25.7 % May/27
Kyrgyzstan 68.3175 0.0477 -0.07 % 0.1 % -0.4 % 17.2 % May/27
Maldives 15.3500 0.0000 0.00 % -0.2 % -0.2 % 0.9 % May/27

Australia Actual Change Daily Weekly Monthly Yearly Date
Australia 0.7169 0.0055 -0.76 % -0.7 % -5.7 % -6.2 % May/27
New Zealand 0.6701 0.0048 -0.71 % -1.0 % -3.3 % -6.4 % May/27
Papua New Guinea 3.1663 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.5 % 16.4 % May/27
New Caledonia 107.1345 0.3500 0.33 % 0.7 % 1.7 % -1.6 % May/27
Fiji 2.1272 0.0023 -0.11 % 0.0 % 1.9 % 2.8 % May/27

Africa Actual Change Daily Weekly Monthly Yearly Date
Nigeria 199.0800 0.0600 0.03 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % May/27
South Africa 15.7197 0.2021 1.30 % 0.6 % 10.1 % 29.6 % May/27
Egypt 8.8816 0.0013 0.01 % 0.1 % 0.1 % 16.7 % May/27
Algeria 110.3900 0.1750 0.16 % 0.1 % 1.0 % 11.1 % May/27
Angola 165.7330 0.0000 0.00 % 0.0 % -0.1 % 50.4 % May/27
Morocco 9.7641 0.0267 0.27 % 0.5 % 1.1 % 1.8 % May/27
Sudan 6.0847 0.0000 0.00 % 0.0 % -0.2 % 1.9 % May/27
Kenya 100.7505 0.1420 -0.14 % -0.2 % -0.4 % 4.7 % May/27
Ethiopia 21.7000 0.0100 0.05 % 0.1 % 0.7 % 5.5 % May/27
Tanzania 2,190.8000 0.8000 0.04 % 0.0 % -0.4 % 8.3 % May/27
Tunisia 2.0972 0.0144 0.69 % 0.8 % 4.0 % 6.6 % May/27
Libya 1.3000 0.0049 -0.38 % -5.4 % -2.3 % -4.4 % May/27
Ghana 3.8853 0.0118 0.30 % 0.4 % 1.6 % -2.9 % May/27
Ivory Coast 588.8831 2.8409 0.48 % 0.7 % 1.7 % -2.0 % May/27
Congo 927.0000 1.5000 -0.16 % 0.3 % -0.3 % 0.4 % May/27
Cameroon 589.8629 3.2967 0.56 % 0.9 % 1.5 % -1.8 % May/27
Zambia 10.3250 0.0250 0.24 % 0.7 % 8.6 % 41.2 % May/26
Uganda 3,365.0000 2.0000 -0.06 % 0.0 % 0.7 % 10.3 % May/27
Gabon 589.8629 3.2967 0.56 % 0.9 % 1.5 % -1.8 % May/27
Mozambique 56.6600 0.0000 0.00 % 2.5 % 7.3 % 57.4 % May/27
Botswana 11.1519 0.0030 0.03 % -0.9 % 4.1 % 14.2 % May/27
Senegal 588.8831 2.8409 0.48 % 0.7 % 1.7 % -2.0 % May/27
Equatorial Guinea 588.8831 2.8409 0.48 % 0.7 % 1.7 % -2.0 % May/27
Republic of the Congo 589.8629 3.2967 0.56 % 0.9 % 1.5 % -1.8 % May/27
Chad 589.8629 3.2967 0.56 % 0.9 % 1.5 % -1.8 % May/27
Namibia 15.6570 0.1397 0.90 % 0.2 % 8.5 % 30.3 % May/27
South Sudan 2.9500 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.0 % 4.2 % Nov/18
Mauritius 35.2675 0.1625 -0.46 % -0.2 % 0.8 % 8.0 % May/27
Burkina Faso 588.8831 2.8409 0.48 % 0.7 % 1.7 % -2.0 % May/27
Mali 588.8831 2.8409 0.48 % 0.7 % 1.7 % -2.0 % May/27
Madagascar 3,218.9500 8.0000 0.25 % -0.2 % 1.2 % 4.0 % May/27
Benin 588.8831 2.8409 0.48 % 0.7 % 1.7 % -2.0 % May/27
Niger 588.8831 2.8409 0.48 % 0.7 % 1.7 % -2.0 % May/27
Rwanda 781.3600 0.0900 0.01 % 0.6 % 0.6 % 14.9 % May/27
Guinea 7,359.9502 10.0000 0.14 % 0.2 % -2.6 % 0.7 % May/27
Mauritania 355.5000 0.5000 -0.14 % 0.1 % 3.0 % 12.5 % May/27
Sierra Leone 3,955.0000 3.0000 -0.08 % 0.4 % 0.3 % -9.0 % May/27
Togo 588.8831 2.8409 0.48 % 0.7 % 1.7 % -2.0 % May/27
Malawi 708.0150 0.0000 0.00 % 0.2 % 3.3 % 61.2 % May/27
Eritrea 16.1800 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.0 % 7.9 % May/27
Swaziland 15.6570 0.1397 0.90 % 0.2 % 8.5 % 29.1 % May/27
Burundi 1,555.1000 0.9000 0.06 % -0.4 % 0.8 % -0.3 % May/27
Lesotho 15.7323 0.1813 1.17 % 0.7 % 9.0 % 29.6 % May/27
Liberia 84.6700 0.0000 0.00 % 0.0 % 0.0 % 0.8 % May/27
Cape Verde 98.7245 0.4250 0.43 % 0.4 % 1.4 % -2.6 % May/27
Central African Republic 589.8629 3.2967 0.56 % 0.9 % 1.5 % -1.8 % May/27
Djibouti 177.7700 0.1150 -0.06 % 0.0 % 0.0 % 0.8 % May/27
Seychelles 13.0385 0.2600 -1.96 % -1.5 % -8.3 % -2.6 % May/27
Somalia 592.4500 13.5000 -2.23 % -0.4 % -2.3 % -16.0 % May/27
Gambia 42.8500 0.1700 0.40 % 0.6 % 0.6 % -0.2 % May/27
Comoros 441.6823 2.1507 0.49 % 0.7 % 1.7 % 0.9 % May/27
Sao Tome and Principe 21,970.0000 55.0000 0.25 % 0.6 % 3.1 % -2.2 % May/27

Currency Exchange Rates

This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Currency Exchange Rates. Foreign exchange is the largest financial market in the world as volume averages $5 trillion per day, according to the Bank for International Settlements. This page provides a table with exchange rates for several currencies including the latest interbank exchange rate, yesterday close (12AM UTC) plus weekly, monthly and yearly percentage changes. 5/28/2016