Forecast Current Account to GDP | 2016-2020

Last Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 2020
United States -2.70 Dec/15   -2.65 -2.81 -2.85 -2.88 -2.83
Euro Area 3.70 Dec/15   3.4 3.4 2.3 2.3 1.9
China 2.70 Dec/15   3.29 3.3 3.42 3.53 3.93
Japan 2.90 Dec/15   2.42 2.2 2.3 2.3 2.44
Germany 8.80 Dec/15   7.7 7.7 6.7 7.7 5.2
United Kingdom -5.20 Dec/15   -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -1.5
France -1.40 Dec/15   -1 -1 -1 -1 1
India -1.25 Dec/15   -1 -1 -1.25 -1.25 -0.7
Italy 2.20 Dec/15   2.4 2.4 2.4 2.4 -0.9
Brazil -3.32 Dec/15   -3 -3 -3.1 -3.1 -2.6
Canada -3.30 Dec/15   -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -1.7
South Korea 7.70 Dec/15   8 8 7.2 7.2 6.2
Australia -4.60 Dec/15   -4.35 -4.66 -4.47 -4.28 -4.27
Russia 3.10 Dec/14   2.9 2.9 2.5 2.5 2.3
Spain 1.50 Dec/15   1.1 1.1 1.1 1.1 0.8
Mexico -2.80 Dec/15   -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.61
Indonesia -2.06 Dec/15   -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -1.5
Last Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 2020
Afghanistan -43.00 Dec/13   -60.21 -63.47 -65.11 -66.75 -46.71
Albania -10.10 Dec/15   -11.1 -11.08 -11.18 -11.27 -11.1
Algeria 0.30 Dec/14   2.59 2.07 2.14 2.14 2.43
Angola 2.70 Dec/14   2.1 1.8 1.9 3.2 2
Argentina -0.90 Dec/14   -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.42
Armenia -2.70 Dec/15   -1.3 -1.3 -3.6 -3.6 -6.1
Australia -4.60 Dec/15   -4.35 -4.66 -4.47 -4.28 -4.27
Austria 2.60 Dec/15   3 3 3 3 3.14
Azerbaijan 0.40 Dec/15   -0.8 -0.8 1.8 1.8 3.9
Bahamas -14.20 Dec/14   -14.7 -13.57 -13.41 -13.26 -15.32
Bahrain 3.30 Dec/14   3.48 1.68 1.91 2.15 2.32
Bangladesh -0.80 Dec/15   0.3 0.7 0.73 0.76 0.77
Belarus -3.80 Dec/15   -5.52 -5.02 -5.09 -5.16 -5.87
Belgium 1.60 Dec/15   1.8 1.8 1.8 1.8 1.5
Belize -10.00 Dec/15   -7.04 -7.12 -6.44 -5.77 -1.82
Benin -15.20 Dec/14   -10.34 -10.35 -9.96 -9.57 -10.58
Bhutan -30.20 Dec/15   -32.37 -34.05 -33.09 -32.12 -28.17
Bolivia 0.70 Dec/14   -1.32 -3.65 -2.98 -2.31 -1
Bosnia and Herzegovina -5.60 Dec/15   -6.63 -6.41 -6.42 -6.43 -6.44
Botswana 7.90 Dec/14   9.23 9.34 8.56 7.79 7.5
Brazil -3.32 Dec/15   -3 -3 -3.1 -3.1 -2.6
Brunei 6.50 Dec/15   16.44 13.38 12.55 11.73 11.25
Bulgaria 1.20 Dec/15   2 2 2 2 -5.06
Burkina Faso -10.70 Dec/14   -9.77 -9.74 -9.86 -9.99 -6.94
Burundi -17.38 Dec/14   -16.53 -16.53 -16.53 -16.53 -15.72
Cambodia -10.60 Dec/14   -8.48 -7.91 -8.35 -8.78 -11.06
Cameroon -4.30 Dec/15   -3.23 -3.31 -3.27 -3.23 -3.12
Canada -3.30 Dec/15   -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -1.7
Cape Verde -4.30 Dec/15   -7.93 -7.08 -6.76 -6.43 -7.16
Cayman Islands -23.10 Dec/14   -22.66 -22.37 -21.77 -21.18 -19.44
Central African Republic -11.84 Dec/14   -10.01 -10.32 -10.03 -9.74 -9.79
Chad -5.60 Dec/14   -5.1 -5.14 -5.2 -5.26 -5.3
Chile -2.10 Dec/15   -2.72 -2.81 -2.63 -2.45 -2.28
China 2.70 Dec/15   3.29 3.3 3.42 3.53 3.93
Colombia -6.50 Dec/15   -5.94 -5.99 -5.85 -5.7 -5.48
Comoros -12.90 Dec/14   -9.25 -9.66 -9.54 -9.42 -8.17
Congo -8.40 Dec/14   -10.33 -11.35 -10.22 -9.08 -9.05
Costa Rica -4.20 Dec/15   -4.46 -4.28 -4.32 -4.37 -4.65
Croatia 4.20 Dec/15   3.9 3.9 3.9 3.9 2.96
Cuba 0.10 Dec/15   0.15 0.13 0.13 0.13 0.13
Cyprus -4.80 Dec/15   -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -2.1
Czech Republic 1.20 Dec/15   0.8 0.8 0.8 0.8 1.04
Denmark 7.10 Dec/15   6.7 6.7 6.7 6.7 7.27
Djibouti -19.60 Dec/14   -17.99 -16.57 -16.02 -15.48 -18.04
Dominican Republic -1.90 Dec/15   -1.96 -1.78 -1.85 -1.91 -3.06
East Timor 8.00 Dec/15   -9.6 -23.2 -25.72 -28.24 -37.92
Ecuador -0.60 Dec/14   0.09 0.08 0.03 -0.01 -0.29
Egypt -0.44 Dec/14   -1.4 -0.04 -0.12 -0.19 -0.76
El Salvador -3.60 Dec/15   -4.61 -4.65 -4.84 -5.03 -4.49
Equatorial Guinea -8.10 Dec/14   -8.64 -9.14 -9.06 -8.97 -7.82
Eritrea 0.17 Dec/14   0.24 0.17 0.17 0.17 0.17
Estonia 1.90 Dec/15   1.4 1.4 1 1 0.4
Ethiopia -7.09 Dec/14   -4.01 -4.42 -4.43 -4.45 -3.71
Euro Area 3.70 Dec/15   3.4 3.4 2.3 2.3 1.9
European Union 2.10 Dec/15   1.63 1.55 1.48 1.48 0.34
Fiji -7.20 Dec/14   -11.41 -12.65 -12.43 -12.21 -7.13
Finland 0.00 Dec/15   0.2 0.2 0.2 0.2 0.74
France -1.40 Dec/15   -1 -1 -1 -1 1
Gabon 12.23 Dec/14   10.6 11.42 11.12 10.82 10.41
Gambia -10.65 Dec/14   -9.12 -7.85 -8.9 -8.9 -6.35
Georgia -11.80 Dec/15   -11.32 -11.23 -10.85 -10.48 -10.93
Germany 8.80 Dec/15   7.7 7.7 6.7 7.7 5.2
Ghana -7.50 Dec/15   -8.62 -8.48 -8.75 -9.02 -9.53
Greece -1.80 Dec/15   -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1
Guatemala -0.30 Dec/15   -1.21 -1.11 -1.35 -1.59 -1.69
Guinea -17.10 Dec/14   -23.94 -25.71 -27.31 -28.91 -31.8
Guinea Bissau -0.50 Dec/14   -2.16 -2.11 -2.7 -3.29 -2.2
Guyana -4.60 Dec/15   -6.56 -4.75 -4.39 -4.03 -6.93
Haiti -3.10 Dec/14   -3.18 -3.04 -3.22 -3.4 -3.75
Honduras -6.40 Dec/15   -7.34 -7.64 -7.84 -8.04 -7.46
Hong Kong 3.10 Dec/15   3.26 4.13 4 3.88 4.3
Hungary 5.00 Dec/15   5.2 5.2 5.2 5.2 4.31
Iceland 3.60 Dec/14   3.7 3.8 3.8 3.8 -5.27
India -1.25 Dec/15   -1 -1 -1.25 -1.25 -0.7
Indonesia -2.06 Dec/15   -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -1.5
Iran 0.41 Dec/15   4.84 5.06 4.86 4.65 3.08
Iraq -0.80 Dec/14   6.05 8.3 8.85 9.41 7.92
Ireland 4.90 Dec/15   4.4 4.4 3.7 3.7 2.6
Israel 4.14 Dec/15   4.2 4.2 4 4 3.3
Italy 2.20 Dec/15   2.4 2.4 2.4 2.4 -0.9
Ivory Coast -3.10 Dec/14   -2.09 -2.18 -1.56 -0.93 0.15
Jamaica -2.30 Dec/15   -5.72 -6.23 -7.04 -7.85 -7.06
Japan 2.90 Dec/15   2.42 2.2 2.3 2.3 2.44
Jordan -9.00 Dec/15   -8.56 -8.97 -9.17 -9.37 -9.67
Kazakhstan -3.20 Dec/15   -3.5 -4 -3.2 -3.2 0.8
Kenya -11.40 Dec/15   -9.9 -9.9 -8.4 -8.4 -6.72
Kosovo -7.60 Dec/14   -8.18 -7.81 -7.48 -7.16 -6.84
Kuwait 11.50 Dec/15   -0.5 -0.5 4 4 9.8
Kyrgyzstan -14.80 Dec/15   -6.46 -4.07 -4.86 -5.64 -25.77
Laos -25.00 Dec/14   -22.37 -21.8 -22.5 -23.21 -24.4
Latvia -1.90 Dec/15   -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -0.7
Lebanon -25.00 Dec/15   -22 -22 -20 -20 -17
Lesotho -3.40 Dec/14   -3.34 -3.02 -2.82 -2.61 -2.73
Liberia -36.50 Dec/14   -56.26 -58.18 -59.7 -61.23 -65.95
Libya -23.30 Dec/14   -8.84 -14 -16.42 -18.84 -7.59
Lithuania -2.50 Dec/15   -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.53
Luxembourg 4.80 Dec/15   5.3 5.3 5.3 5.3 2.5
Macau 38.00 Dec/14   25 25 28 28 34
Macedonia -1.40 Dec/15   -3.01 -3.06 -3.09 -3.12 -1.34
Madagascar -2.30 Dec/14   -3.4 -3.23 -3.42 -3.61 -3.35
Malawi -19.20 Dec/14   -16.63 -17.3 -17.95 -18.59 -17.25
Malaysia 3.00 Dec/15   2.9 2.9 3.5 3.5 5.1
Maldives -11.90 Dec/15   -10.69 -12.01 -12.13 -12.26 -13.21
Mali -6.20 Dec/14   -7.15 -7.39 -7.71 -8.02 -7.27
Malta 4.30 Dec/15   5.5 5.5 5.5 5.5 3.48
Mauritania -29.00 Dec/14   -26.9 -27.81 -29.44 -31.07 -43.23
Mauritius -4.90 Dec/15   -6.23 -5.96 -6.06 -6.16 -5.89
Mexico -2.80 Dec/15   -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.61
Moldova -7.20 Dec/15   -7.93 -8.4 -8.43 -8.47 -7.8
Mongolia -4.80 Dec/15   -3.5 -3.5 -5 -5 -7.5
Montenegro -12.90 Dec/15   -12.56 -11.58 -11.46 -11.34 -11.2
Morocco -6.10 Dec/15   -7.13 -6.88 -7.13 -7.39 -7.38
Mozambique -40.40 Dec/15   -38.89 -41.26 -41.59 -41.93 -41.76
Myanmar -8.90 Dec/15   -9.07 -9.89 -9.96 -10.03 -11.97
Namibia -6.70 Dec/14   -3.2 -2.95 -2.88 -2.8 1.92
Nepal 5.10 Dec/15   3.02 2.24 2.1 1.95 2.14
Netherlands 9.10 Dec/15   8.7 8.7 8.7 8.7 8.16
New Zealand -3.10 Dec/15   -4.15 -4.02 -4.16 -4.3 -5.16
Nicaragua -8.20 Dec/15   -9.43 -10.16 -10.05 -9.94 -9.47
Niger -21.20 Dec/15   -18.48 -17.05 -17.96 -18.87 -20.59
Nigeria 2.60 Dec/14   5.9 6.94 6.77 6.6 5.85
Norway 9.00 Dec/15   7 7 7.5 7.5 9.2
Oman 5.00 Dec/14   6.93 7.44 7.82 8.2 7.47
Pakistan -1.00 Jun/15   -0.3 -0.3 -0.7 -0.7 0.3
Palestine -10.90 Dec/14   -13.62 -16.33 -15.95 -15.58 -15.15
Panama -6.50 Dec/15   -9.59 -9.33 -9.3 -9.26 -8.65
Papua New Guinea 4.60 Dec/15   0.52 -0.72 -6.03 -11.34 -12.08
Paraguay 0.80 Dec/14   0.39 -0.2 -0.23 -0.26 -0.27
Peru -4.39 Dec/15   -3.38 -3.02 -3.16 -3.3 -3.89
Philippines 2.90 Dec/15   1.1 1.1 0.8 0.8 2.2
Poland -0.20 Dec/15   -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1
Portugal 0.70 Dec/15   0.4 0.4 0.4 0.4 -3.49
Qatar 8.30 Dec/15   5.2 5.2 6.8 6.8 15.7
Republic of the Congo -6.30 Dec/14   -2.54 -0.94 -1.43 -1.91 -2.16
Romania -1.00 Dec/15   -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.37
Russia 3.10 Dec/14   2.9 2.9 2.5 2.5 2.3
Rwanda -11.80 Dec/14   -10.71 -11.77 -11.11 -10.45 -10.87
Sao Tome and Principe -17.00 Dec/14   -30.59 -32.84 -33.33 -33.81 -29.94
Saudi Arabia -8.20 Dec/15   -5 -5 -3 -3 7
Senegal -9.30 Dec/14   -9.16 -9.13 -9.01 -8.9 -9.09
Serbia -4.80 Dec/15   -6.6 -6.02 -6.36 -6.69 -7.35
Seychelles -17.00 Dec/15   -13.66 -11.71 -12.8 -13.9 -13.9
Sierra Leone -35.60 Dec/14   -36.96 -37.4 -37.57 -37.74 -37.62
Singapore 19.70 Dec/15   21 21 20.5 20.5 17
Slovakia 0.30 Dec/15   -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.64
Slovenia 6.90 Dec/15   6.5 6.5 6.5 6.5 11.09
South Africa -4.40 Dec/15   -3.9 -3.9 -4.1 -4.1 -2.9
South Korea 7.70 Dec/15   8 8 7.2 7.2 6.2
Spain 1.50 Dec/15   1.1 1.1 1.1 1.1 0.8
Sri Lanka -2.40 Dec/15   -2 -2 -2 -2 -3.5
Sudan -8.40 Dec/14   -9.61 -9.91 -9.55 -9.19 -7.97
Suriname 3.80 Dec/14   7.2 10.97 9.01 7.05 6.3
Swaziland 3.80 Dec/14   2.09 -0.24 -0.85 -1.46 -2.59
Sweden 5.40 Dec/15   5.8 5.8 5.8 5.8 5.31
Switzerland 11.00 Dec/15   12.85 13.43 12.66 11.89 10.78
Syria -0.62 Dec/10   -1.45 -1.66 -1.53 -1.39 -6.71
Taiwan 14.50 Dec/15   13.38 13.99 13.58 13.18 8.07
Tajikistan -5.90 Dec/15   -5.03 -4.19 -4.84 -5.49 -6.63
Tanzania -11.00 Dec/14   -10.48 -10.55 -10.1 -9.66 -7.52
Thailand 3.80 Dec/14   2.31 2.66 2.89 3.12 2.37
Togo -5.90 Dec/14   -6.16 -5.61 -5.96 -6.31 -6.33
Trinidad and Tobago 8.50 Dec/14   11.51 13.38 12.55 11.73 10.02
Tunisia -7.90 Dec/14   -6.36 -6.05 -5.67 -5.28 -2.8
Turkey -4.50 Dec/15   -3.9 -3.9 -3.7 -3.7 -2.8
Turkmenistan -11.80 Dec/15   -6.67 -6.82 -6.76 -6.7 -6.81
Uganda -5.20 Dec/14   -5.15 -4.4 -3.82 -3.24 -4.45
Ukraine -0.20 Dec/15   -0.79 -0.34 -0.44 -0.55 -2.58
United Arab Emirates 5.80 Dec/15   4 4 4.7 4.7 7.28
United Kingdom -5.20 Dec/15   -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -1.5
United States -2.70 Dec/15   -2.65 -2.81 -2.85 -2.88 -2.83
Uruguay -3.90 Dec/15   -3.58 -2.94 -3.37 -3.8 -3.35
Uzbekistan 0.30 Dec/15   0.12 -0.04 0 0.03 -0.5
Venezuela 1.40 Dec/13   -3 -1.5 -3 -3 -3.5
Vietnam 0.30 Dec/15   1.2 1.2 0.5 0.5 1.5
Yemen -4.50 Dec/13   -5.9 -7.75 -7.95 -8.15 -4.63
Zambia 0.00 Dec/14   0.26 -0.58 -0.82 -1.07 -0.98
Zimbabwe -23.10 Dec/14   -25.17 -25.4 -25.17 -24.94 -23.19


This page provides forecasts for Current Account to GDP including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 7/29/2016