Interest Rate | Forecast | 2016-2020

Last Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 2020
United States 0.50 Jun/16 0.5 0.5 1 1 2.25
Euro Area 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
China 4.35 May/16 4.35 4.1 4.1 4.1 5
Japan -0.10 Jun/16 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
Germany 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
United Kingdom 0.50 Jun/16 0.5 0 0 0 1.5
France 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Brazil 14.25 Jun/16 14.25 14.25 14.25 14.25 10
Italy 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
India 6.50 Jun/16 6.5 6.5 6.5 6.5 4.75
Russia 10.50 Jun/16 10.5 10.5 10 9 6
Canada 0.50 May/16 0.5 0.5 0.25 0.25 2
Australia 1.75 Jun/16 1.75 1.75 1.5 1.5 3.5
South Korea 1.25 Jun/16 1.25 1.25 1.25 1.25 3
Spain 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Mexico 3.75 May/16 3.75 4 4 4 6
Indonesia 6.50 Jun/16 6.5 6.5 6.25 6.25 5.5
Netherlands 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Last Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 2020
Afghanistan 15.00 May/16 15 15 15 15 15
Albania 1.25 May/16 1.25 1 1 1 3
Algeria 4.00 May/16 4 4 4 4 4
Angola 14.00 May/16   15 16 16 16 9.5
Argentina 34.45 May/16   27.55 27.2 25.89 25.89 19
Armenia 7.75 May/16   7.5 7 7 7 4
Australia 1.75 Jun/16 1.75 1.75 1.5 1.5 3.5
Austria 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Azerbaijan 7.00 May/16   9 9 9 9 3
Bahamas 4.50 Apr/16 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Bahrain 0.75 May/16   1 1.25 1.25 1.5 4
Bangladesh 6.75 May/16 6.75 6.75 6.75 6.75 7
Barbados 3.48 May/16   3.47 3.54 3.66 3.66 2.41
Belarus 22.00 May/16   20 18 16 20 7
Belgium 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Belize 2.50 Apr/16 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Benin 3.50 May/16 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Bhutan 6.00 May/16 6 6 6 6 6
Bolivia 1.89 Apr/16   1.32 1.24 1.18 1.18 0.77
Bosnia and Herzegovina 5.25 Feb/16   5 4.75 4.5 4.5 2.5
Botswana 6.00 Jun/16 6 6 6 6 3.25
Brazil 14.25 Jun/16 14.25 14.25 14.25 14.25 10
Brunei 5.50 May/16 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bulgaria 0.00 Jun/16 0 0 0 0 1
Burkina Faso 3.50 May/16 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Burundi 9.82 Dec/15   13.5 14 15 15 10
Cambodia 1.42 Mar/16 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
Cameroon 2.45 May/16 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Canada 0.50 May/16 0.5 0.5 0.25 0.25 2
Cape Verde 7.50 May/16 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Central African Republic 2.45 May/16 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Chad 2.45 May/16 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Chile 3.50 Jun/16 3.5 3.75 4 4 5
China 4.35 May/16 4.35 4.1 4.1 4.1 5
Colombia 7.50 Jun/16 7.5 7.75 8 8 6
Comoros 1.16 Apr/16   1.35 1.35 1.12 1.12 1.2
Congo 2.00 May/16 2 2 2 2 2
Costa Rica 1.75 May/16 1.75 2 2 2 1.25
Croatia 2.50 May/16 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5
Cuba 2.25 May/16 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Cyprus 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Czech Republic 0.05 May/16 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5
Denmark -0.65 May/16 -0.65 -0.45 -0.25 -0.25 1.25
Djibouti 12.70 Dec/14   13 13 13 13 10
Dominican Republic 5.00 May/16 5 5 5 5 3.25
Ecuador 8.89 May/16   9.4 9.6 9.8 9.8 7
Egypt 11.75 Jun/16 11.75 11.75 12.75 12.75 9.5
El Salvador 4.33 Apr/16   4.15 4.05 4.05 4.05 2
Equatorial Guinea 2.45 May/16 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Estonia 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Ethiopia 5.00 May/16 5 5 5 5 5
Euro Area 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Fiji 0.50 May/16 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Finland 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
France 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Gabon 2.45 May/16 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Gambia 23.00 May/16 23 23 23 23 15
Georgia 7.00 Jun/16 7 6 6 6 5
Germany 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Ghana 26.00 May/16 26 26 27 27 20
Greece 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Guatemala 3.00 May/16 3 3.25 3.25 3.25 2.25
Guinea 12.50 May/16   11 11 11 11 7
Guinea Bissau 3.50 May/16 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Guyana 5.00 May/16 5 5 5 5 5
Haiti 20.00 May/16 20 20 20 20 12
Honduras 5.75 May/16   6 6 6 6 4
Hong Kong 0.75 May/16   1 1.25 1.5 1.5 4.75
Hungary 0.90 Jun/16 0.9 0.75 0.75 0.75 1.75
Iceland 5.75 Jun/16 5.75 5.75 6 6 3.5
India 6.50 Jun/16 6.5 6.5 6.5 6.5 4.75
Indonesia 6.50 Jun/16 6.5 6.5 6.25 6.25 5.5
Iran 21.00 May/15   22 22 22 22 14
Iraq 6.00 May/16 6 6 6 6 6
Ireland 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Israel 0.10 May/16 0.1 0.1 0.1 0.25 1.25
Italy 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Ivory Coast 3.50 May/16 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Jamaica 5.00 May/16   5.25 5.25 5.25 5.25 4.25
Japan -0.10 Jun/16 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
Jordan 3.75 May/16 3.75 3.75 3.75 3.75 2.75
Kazakhstan 15.00 Jun/16 15 15 13 11 6.5
Kenya 10.50 May/16   11.5 11.5 11.5 11 13
Kuwait 2.25 Apr/16   2.5 2.75 3 3.25 6
Kyrgyzstan 6.00 May/16   5 4 4 4 4.5
Laos 4.50 May/16 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Latvia 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Lebanon 10.00 May/16 10 10 10 10 10
Lesotho 6.49 Dec/15   6.25 6.77 6.82 6.85 6.94
Liberia 13.55 Mar/16   13 13 13 13 9
Libya 3.00 May/16 3 3 3 3 3
Lithuania 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Luxembourg 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Macau 0.75 May/16 0.75 1 1 1 2.5
Macedonia 3.25 Apr/16 3.25 3.25 3.25 3.25 2.5
Madagascar 8.30 May/16   8.7 8.3 8.3 8.3 6.5
Malawi 27.00 May/16 27 27 27 27 19
Malaysia 3.25 May/16 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
Maldives 7.00 May/16 7 7 7 7 7
Mali 3.50 May/16 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Malta 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Mauritania 9.00 May/16 9 9 9 9 9
Mauritius 4.40 May/16 4.4 4.4 4.4 4.4 2.75
Mexico 3.75 May/16 3.75 4 4 4 6
Moldova 13.00 May/16 13 11 9 9 6.5
Mongolia 10.50 May/16 10.5 9 9 8.5 8
Morocco 2.25 Jun/16 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Mozambique 14.25 Jun/16 14.25 15 15 15 10
Myanmar 10.00 May/16 10 10 10 10 10
Namibia 7.00 Jun/16 7 7 7.25 7.25 8
Nepal 7.00 May/16 7 7 7 7 7
Netherlands 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
New Caledonia 0.30 May/16 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
New Zealand 2.25 Jun/16 2.25 2 2 2 1.5
Niger 3.50 May/16 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Nigeria 12.00 May/16   13 13 14 14 10.5
Norway 0.50 Jun/16 0.5 0.25 0.25 0.05 1.25
Oman 0.10 May/16   1 0.38 2 2 2
Pakistan 5.75 May/16 5.75 5.75 5.75 5.75 4
Panama 0.49 Mar/16   0.2 0.2 0.2 0.2 2
Papua New Guinea 6.25 May/16 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Paraguay 5.75 Jun/16 5.75 5.5 5.5 5.75 6.5
Peru 4.25 Jun/16   4.75 4.75 4.75 4.25 2.75
Philippines 3.00 Jun/16 3 3 3 3 3
Poland 1.50 Jun/16 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Portugal 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Qatar 4.50 May/16 4.5 4.5 5 5 4.5
Republic of the Congo 2.45 May/16 2.45 2.45 2.45 2.45 1.9
Romania 1.75 May/16 1.75 1.75 1.75 1.75 2.75
Russia 10.50 Jun/16 10.5 10.5 10 9 6
Rwanda 6.50 May/16 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Sao Tome and Principe 10.00 May/16 10 10 10 10 10
Saudi Arabia 2.00 May/16   2.25 2.5 2.5 2.5 5.75
Senegal 3.50 May/16 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Serbia 4.25 Jun/16 4.25 4.25 4 4 2.5
Seychelles 12.27 Apr/16   13 13.25 13.4 13.75 9
Sierra Leone 9.50 May/16 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Singapore 0.23 May/16   0.1 0.2 0.2 0.1 1.2
Slovakia 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Slovenia 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
South Africa 7.00 May/16 7 7.25 7.25 7.25 6
South Korea 1.25 Jun/16 1.25 1.25 1.25 1.25 3
Spain 0.00 Jun/16 0 0 0 0 0.5
Sri Lanka 6.50 Jun/16 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Sudan 12.40 Dec/15   11.1 12 12.4 12.75 9
Suriname 12.28 Dec/14   12.5 12.5 12.5 12.5 8
Swaziland 7.00 May/16   6.5 6.5 6.5 6.5 7.85
Sweden -0.50 May/16   -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 1
Switzerland -0.75 Jun/16 -0.75 -0.5 -0.5 -0.5 0.75
Taiwan 1.50 May/16   1.38 1.38 1.38 1.25 1.88
Tajikistan 9.00 May/16 9 9 9 9 6.5
Tanzania 12.00 Feb/16 12 12 12 12 10
Thailand 1.50 Jun/16 1.5 1.5 1.5 1.5 2.25
Togo 3.50 May/16 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Trinidad and Tobago 4.75 May/16 4.75 5 5 5 6
Tunisia 4.25 May/16 4.25 4.25 4.25 4.25 3.25
Turkey 7.50 Jun/16 7.5 7.5 7.25 7.25 5
Uganda 15.00 Jun/16 15 15 15 15 14
Ukraine 16.50 Jun/16 16.5 15 14 14 10
United Arab Emirates 1.25 May/16   1.5 1.75 1.75 2 5.25
United Kingdom 0.50 Jun/16 0.5 0 0 0 1.5
United States 0.50 Jun/16 0.5 0.5 1 1 2.25
Uruguay 9.25 May/16 9.25 9.25 9.25 9.25 7.25
Uzbekistan 9.00 May/16 9 9 9 9 6.75
Venezuela 21.07 Apr/16   21.8 22.2 22.5 22.5 17
Vietnam 6.50 May/16 6.5 6.5 6.5 6.5 5
Yemen 15.00 May/16 15 15 15 15 13
Zambia 15.50 May/16 15.5 15.5 15.5 15.5 14.25
Zimbabwe 11.44 Mar/16   11.7 13.1 12.4 12.85 9


This page provides forecasts for Interest Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 6/25/2016