Unemployment Rate | Forecast | 2016-2020

Last Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020
United States 4.90 Jan/16   5 5 5 5.1 6.3
Euro Area 10.40 Dec/15   10.1 9.8 9.7 9.6 8.5
China 4.05 Dec/15   4.1 4.2 4.1 4.3 4.1
Japan 3.30 Dec/15   3.2 3.1 3.19 3.17 3.8
Germany 4.50 Dec/15 4.5 6.2 6.1 4.4 4.6
United Kingdom 5.10 Nov/15   4.8 4.6 4.5 4.3 6.5
France 10.60 Sep/15   10.4 10.2 10 9.8 8.1
Brazil 6.90 Dec/15   7.9 8.3 8.7 9.1 6.1
Italy 11.40 Dec/15   11 10.8 10.6 10.4 8.7
India 4.90 Dec/13 4.9 4.7 5 4.8 4.6
Russia 5.80 Dec/15   6.1 6.1 6.2 6.3 6
Canada 7.20 Jan/16   7 7.1 7 7.2 6.7
Australia 5.80 Dec/15   6 6.2 6 5.9 6.2
South Korea 3.40 Dec/15   3.6 3.7 3.42 3.5 3.7
Spain 20.90 Dec/15   20.78 20.16 19.87 19.33 15.67
Mexico 3.96 Dec/15   4.02 4.07 4.08 3.98 3.8
Indonesia 6.18 Sep/15   6.33 6.36 6.39 6.4 6.42
Netherlands 6.60 Dec/15   6.9 6.7 6.6 6.15 6.6
Last Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020
Afghanistan 8.00 Dec/13   8.42 8.49 8.57 8.65 8.22
Albania 17.50 Sep/15   16.91 17.1 17 17.2 15.86
Algeria 10.60 Sep/14   11.5 11 10.5 11 13.18
Angola 26.00 Dec/14 26 26 26 26 25
Argentina 5.90 Sep/15   7.2 7.4 7.6 7.1 5.2
Armenia 16.60 Sep/15   19.4 18.9 16.8 17.5 17.2
Australia 5.80 Dec/15   6 6.2 6 5.9 6.2
Austria 10.90 Jan/16   9.5 8.5 8.4 10.7 9.22
Azerbaijan 5.00 Dec/13   5.3 5.4 5.3 5.3 5
Bahamas 15.70 Dec/14   15 15.3 15.04 15.57 15.3
Bahrain 3.70 Dec/12   3.63 3.63 3.63 3.63 3.79
Bangladesh 4.30 Dec/13   4.4 4.4 4.4 4.41 4.52
Barbados 11.90 Jun/15   11.8 11.8 11.9 11.7 10.5
Belarus 0.50 Dec/14   0.55 0.54 0.54 0.53 0.53
Belgium 7.90 Dec/15   8.4 8.2 8 8.3 7.44
Belize 11.10 Dec/14   10.34 10.6 10.85 10.5 9.5
Benin 1.00 Dec/13 1 1 1 1 1
Bhutan 2.90 Dec/14   3.1 3.1 3 3.21 3.2
Bolivia 7.40 Dec/13   7.48 7.41 7.34 7.27 6.79
Bosnia and Herzegovina 42.73 Nov/15   42.75 42.28 42.5 42.3 40
Botswana 20.00 Dec/13   21.7 21.9 22 21.15 19.9
Brazil 6.90 Dec/15   7.9 8.3 8.7 9.1 6.1
Brunei 6.90 Dec/14   5.51 5.2 5.71 5.4 4.81
Bulgaria 10.00 Dec/15   8.9 8.7 8.5 10.12 9.5
Burkina Faso 6.60 Dec/14   6.74 6.95 7.15 7.35 7.57
Burundi 7.70 Dec/12   6.78 5.7 5.9 6.5 6.72
Cambodia 0.30 Dec/13   0.2 0.1 0.11 0.12 0.14
Cameroon 4.00 Dec/13   5.2 5.4 5.6 5.5 5.23
Canada 7.20 Jan/16   7 7.1 7 7.2 6.7
Cape Verde 15.80 Dec/14   14.9 14.8 14.7 14.9 13.8
Cayman Islands 5.60 Dec/15   5.8 5.8 5.8 5.8 4.76
Central African Republic 7.60 Dec/12   7.9 7.48 7.07 7.1 6.99
Chad 7.80 Dec/12   7 7 7 7 7.8
Chile 5.80 Dec/15   6.9 7 7 6.9 5.9
China 4.05 Dec/15   4.1 4.2 4.1 4.3 4.1
Colombia 8.60 Dec/15   8.73 8.55 8.61 8.59 8.6
Comoros 7.00 Dec/12   6.86 6.66 6.46 6.5 5.8
Congo 46.10 Dec/13   42.86 41.52 40.21 42.5 36
Costa Rica 9.20 Sep/15   9.39 9.4 9.1 9.7 9.3
Croatia 17.90 Dec/15   18.1 15.7 16 17.9 17
Cuba 2.70 Dec/14 2.7 2.48 2.26 2.4 2.5
Cyprus 15.70 Dec/15   15.5 15.1 14.8 15.8 15
Czech Republic 6.40 Jan/16   5.9 5.5 5.3 6.1 5.8
Denmark 4.50 Dec/15 4.5 4.4 4.4 4.4 4.34
Djibouti 54.00 Dec/10   48.32 47.14 46.41 46.5 42.7
Dominican Republic 14.00 Sep/15   13.8 13.8 13.6 13.6 12.7
East Timor 11.00 Dec/13 11 11 11 11 10
Ecuador 4.28 Nov/15   4.8 4.95 4.81 4.23 4.24
Egypt 12.80 Sep/15 12.8 12.7 12.9 13 9.8
El Salvador 7.00 Dec/14   6.2 6.2 6.53 6.61 6.13
Equatorial Guinea 22.30 Dec/09   19.9 19.8 19.7 19.7 18
Eritrea 14.50 Dec/84   7.1 7 6.9 7 6.5
Estonia 6.40 Dec/15   6 6.3 5.4 6.1 5.7
Ethiopia 16.80 Dec/15   16.57 16.38 16.2 16.02 13.8
Euro Area 10.40 Dec/15   10.1 9.8 9.7 9.6 8.5
European Union 9.00 Dec/15   9.1 8.9 8.69 8.6 8.43
Fiji 7.90 Dec/14   7.8 7.8 7.8 7.8 7.4
Finland 9.20 Dec/15   10.1 10.1 8.5 8.3 9.05
France 10.60 Sep/15   10.4 10.2 10 9.8 8.1
Gabon 16.00 Dec/10   15.77 15.82 15.88 15.93 15.59
Gambia 22.00 Dec/10   17.9 17.8 17.7 17.7 15
Georgia 12.40 Dec/14   13.67 13.16 12.65 12.15 11.61
Germany 4.50 Dec/15 4.5 6.2 6.1 4.4 4.6
Ghana 5.20 Dec/13   8 8.6 8.9 8.8 9
Greece 24.59 Nov/15   24 23.8 23.6 23.1 18.3
Guatemala 2.90 Jun/14   2.79 2.77 2.79 2.78 2.78
Guinea 3.80 Dec/12   7.2 7.3 7.4 7 6.5
Guinea Bissau 1.80 Dec/10   8.29 7.24 7.2 7.4 6.5
Guyana 21.00 Dec/11   21.54 20.93 20.31 20.1 19
Haiti 40.60 Dec/10   19.82 20 18.7 18.8 17.5
Honduras 4.30 Dec/13   4.4 4.16 3.93 3.69 3.77
Hong Kong 3.30 Dec/15 3.3 3.3 3.3 3.3 3
Hungary 6.20 Dec/15   6.3 6 5.8 6.12 6.12
Iceland 2.30 Dec/15   3.9 3.7 3.5 4 3.4
India 4.90 Dec/13 4.9 4.7 5 4.8 4.6
Indonesia 6.18 Sep/15   6.33 6.36 6.39 6.4 6.42
Iran 10.70 Dec/15   11.2 10.3 10.4 10 9.4
Iraq 16.40 Dec/14   16.74 17.03 17.33 17.62 16.1
Ireland 8.60 Jan/16 8.6 8.4 8.3 8.1 6.3
Israel 5.20 Dec/15   5.1 5.3 5.37 5.4 5.2
Italy 11.40 Dec/15   11 10.8 10.6 10.4 8.7
Ivory Coast 5.30 Dec/13   10.3 10.4 10.5 10.1 7.85
Jamaica 13.10 Sep/15   13.37 13.32 13.27 13.02 12.91
Japan 3.30 Dec/15   3.2 3.1 3.19 3.17 3.8
Jordan 13.80 Sep/15   12.78 11.81 12.54 12.8 12.38
Kazakhstan 5.00 Nov/15   5.1 5.1 5 5.1 5.01
Kenya 40.00 Dec/11   25 25 24 25.05 24
Kosovo 35.30 Dec/14   32.17 32.17 32.17 32.17 28.4
Kuwait 3.50 Dec/13   3.75 3.75 3.6 3.7 1.83
Kyrgyzstan 2.20 Nov/16   2.4 2.3 2.29 2.29 2.3
Laos 1.40 Dec/14   1.34 1.36 1.38 1.4 1.38
Latvia 9.70 Sep/15   9.5 9.4 9.5 9.6 9.3
Lebanon 6.40 Dec/14   6.7 6.7 6.9 6.33 6.32
Lesotho 25.30 Dec/08   19.9 19.8 19.7 19.8 19.5
Liberia 3.80 Dec/14   3.9 3.9 3.9 3.9 4
Libya 19.50 Dec/11   18.91 18.33 17.74 17.16 20.2
Liechtenstein 2.40 Dec/14   2.5 2.5 2.5 2.28 2.37
Lithuania 9.00 Dec/15   9.1 8.5 8.2 9.3 9
Luxembourg 6.70 Dec/15   6.62 6.59 6.57 6.56 6.54
Macau 1.90 Dec/15   2 2 2 1.93 1.93
Macedonia 25.48 Sep/15   26.1 25.9 25.2 23.22 23.66
Madagascar 1.20 Dec/12   3.8 3.8 3.8 3.8 3.84
Malawi 6.60 Dec/13   6.71 6.54 6.41 6.38 3.78
Malaysia 3.20 Nov/15   3.1 3.1 3.2 3.2 3.4
Maldives 11.60 Dec/13   11.24 11.3 11.36 11.42 11.5
Mali 8.20 Dec/14   9.78 9.64 9.51 9.38 8.5
Malta 5.30 Sep/15   5.4 5.3 5.2 5.35 5.33
Mauritania 12.85 Dec/14   14.9 14.8 14.7 14.8 12.8
Mauritius 7.40 Sep/15   8.76 8.13 7.25 7.41 6.66
Mexico 3.96 Dec/15   4.02 4.07 4.08 3.98 3.8
Moldova 3.30 Sep/15   6.2 6.5 6.7 6.21 4.67
Mongolia 6.30 Sep/15   7.8 8 6.5 6.67 6.65
Montenegro 17.75 Jan/16   17.82 17.67 17.67 17.68 16.5
Morocco 9.50 Dec/15   9.8 9.7 9.6 9.8 9.3
Mozambique 17.00 Dec/07   14.9 14.8 14.7 14.8 13.4
Myanmar 4.02 Dec/13   4.01 4.01 4.01 4.02 4.04
Namibia 28.10 Dec/14   29.33 28.8 28.27 27.74 25.37
Nepal 2.70 Dec/13   3.7 3.7 3.7 3.7 2.71
Netherlands 6.60 Dec/15   6.9 6.7 6.6 6.15 6.6
New Caledonia 13.80 Dec/09   13.43 13.58 13.73 13.89 14.23
New Zealand 5.30 Dec/15   6.1 6.3 6 4.83 4.58
Nicaragua 6.80 Dec/14   6.02 6.27 6.53 6.79 6.78
Niger 2.25 Dec/08   6 6 6 6 5.5
Nigeria 9.90 Sep/15   10.5 10.8 11.3 10.7 12
North Korea 4.10 Dec/14   4.6 4.6 4.07 4.04 4.08
Norway 4.60 Nov/15   4.7 4.6 4.6 4.2 4.3
Oman 15.00 Dec/11 15 15 15 15 15
Pakistan 6.00 Dec/14   6.1 6.1 6.2 6.1 5.99
Palestine 27.40 Sep/15   26.92 26.83 26.88 26.89 26.86
Panama 2.50 Dec/15   2.88 2.74 2.61 2.48 2.06
Papua New Guinea 2.50 Dec/14   2.49 2.5 2.51 2.52 2.51
Paraguay 6.30 Sep/15   7.3 6.82 6.28 6.27 6.52
Peru 5.70 Dec/15   6.25 6.21 6.18 6.19 5.9
Philippines 5.70 Dec/15   6.2 6.3 6.4 5.8 6
Poland 10.30 Jan/16   9.8 9.4 9.2 9 5.9
Portugal 12.20 Dec/15   12 11.8 11.7 11.4 10.2
Puerto Rico 12.20 Dec/15   11.63 11.8 12.4 11.61 11.5
Qatar 0.20 Dec/14 0.2 0.2 0.2 0.2 1
Republic of the Congo 26.60 Dec/10   21.5 21 20.5 26.6 23.5
Romania 6.70 Dec/15   6.8 6.7 6.7 6.8 6.6
Russia 5.80 Dec/15   6.1 6.1 6.2 6.3 6
Rwanda 3.40 Dec/12   3.44 3.52 3.61 3.7 3.86
Sao Tome and Principe 13.60 Dec/12   14.06 14.05 14.03 14.01 15.26
Saudi Arabia 5.70 Jun/15   5.63 5.63 5.6 5.6 5.68
Senegal 13.40 Dec/15   13.1 13 13 13 12.31
Serbia 17.30 Sep/15   17.16 16.6 17.52 17.81 17.91
Seychelles 4.70 Dec/14   5.78 6 6.59 5.8 6
Sierra Leone 3.30 Dec/14   3.4 3.4 3.4 3.4 3.3
Singapore 1.90 Dec/15   1.93 1.9 1.89 2.1 1.9
Slovakia 10.63 Dec/15   10.5 10.3 10.1 10.28 9.94
Slovenia 11.70 Nov/15   11.4 11 10.8 11.83 10.8
South Africa 25.50 Sep/15   25.96 26 25.55 25.97 25.25
South Korea 3.40 Dec/15   3.6 3.7 3.42 3.5 3.7
South Sudan 12.00 Dec/08   16 16 16 16 12
Spain 20.90 Dec/15   20.78 20.16 19.87 19.33 15.67
Sri Lanka 5.00 Sep/15   4.8 4.6 4.9 4.5 4.3
Sudan 19.50 Dec/14   19.8 19.9 20 20.46 22.93
Suriname 8.90 Dec/14   9.12 9.16 9.21 9.26 9.83
Swaziland 28.50 Dec/10   29.3 29.5 29.7 28.39 26.24
Sweden 6.70 Dec/15   6.4 6.5 6.6 6.8 6.55
Switzerland 3.80 Jan/16   3.5 3.3 3.2 3.9 4.1
Syria 14.90 Dec/12   31 31 31 31 22
Taiwan 3.88 Dec/15   3.76 3.75 3.95 3.96 3.94
Tajikistan 2.50 Nov/15 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Tanzania 10.30 Dec/14   10.19 10.15 10.11 10.07 9.05
Thailand 0.65 Dec/15   0.74 0.75 0.75 0.75 1
Togo 6.90 Dec/13   7.6 7.7 7.8 7.9 6.9
Trinidad and Tobago 3.20 Jun/15   3.6 3.5 3.66 3.5 2.02
Tunisia 15.30 Sep/15   15.6 15.2 15 15.19 15.21
Turkey 10.50 Oct/15   10.3 10.5 10.9 11 7.3
Turkmenistan 10.60 Dec/13   10.71 10.64 10.57 10.5 10.45
Uganda 3.80 Dec/13   7.16 7.82 7.97 7.55 3.36
Ukraine 9.40 Sep/15   10 10.2 10.4 9.6 8.69
United Arab Emirates 4.20 Dec/12   4.3 4.2 4.3 4.24 4.5
United Kingdom 5.10 Nov/15   4.8 4.6 4.5 4.3 6.5
United States 4.90 Jan/16   5 5 5 5.1 6.3
Uruguay 7.40 Dec/15   7.63 7.62 7.62 7.62 7.62
Uzbekistan 10.70 Dec/13   10.9 10.8 10.72 10.68 11.04
Venezuela 6.00 Dec/15   7.9 7.8 8.33 8.57 7.8
Vietnam 2.31 Dec/15   2.25 2.31 2.36 2.4 2.31
Yemen 29.00 Dec/11   38 38 38 38 24.12
Zambia 13.30 Dec/14   13.8 13.5 13.9 14.07 15.34
Zimbabwe 11.30 Dec/14   12.1 12.3 12.5 11.55 11.98


This page provides forecasts for Unemployment Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 2/12/2016