Inflation Rate | Forecast | 2016-2020

Last Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 2020
United States 1.00 May/16   0.8 1.2 1.5 1.6 2.5
Euro Area -0.10 May/16   0.1 0.2 0.3 0.5 2.1
China 2.00 May/16   2.2 2.4 2.5 2.6 4.5
Japan -0.30 Apr/16   0.1 0.1 0.4 0.5 1.8
Germany 0.10 May/16   0.3 0.5 0.4 0.6 2.7
United Kingdom 0.30 May/16   0.4 0.6 0.5 1 2.5
France 0.00 May/16   0.1 0.2 0.3 0.5 2.1
Brazil 9.32 May/16   9.2 9 8.8 7.9 3.1
Italy -0.30 May/16   -0.2 0.3 0.3 0.4 1.8
India 5.76 May/16   5.94 6.2 6.4 6.1 3.8
Russia 7.30 May/16 7.3 6.3 5.9 6.2 4.7
Canada 1.50 May/16   1.7 1.9 2.1 2.1 2.9
Australia 1.30 Mar/16   1.4 1.5 1.7 1.9 3.8
South Korea 0.80 May/16   0.7 1 1.1 1.3 2.8
Spain -1.00 May/16   -0.8 -0.4 -0.1 0.5 2.4
Mexico 2.60 May/16   2.7 2.9 3.1 2.8 3.9
Indonesia 3.33 May/16   3.7 4.5 4.6 4.5 4.3
Netherlands 0.00 May/16   0.5 0.4 0.6 0.7 1.9
Last Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 2020
Afghanistan 5.00 May/16   4.9 4 3.5 3.8 5.5
Albania 0.70 May/16   0.8 0.6 0.9 0.9 3
Algeria 6.08 May/16   8.01 7.06 10.13 8.51 5.76
Angola 29.23 May/16   30.17 32.55 33.9 32.34 16.21
Argentina 40.50 Apr/16   45 47 50 45 10
Armenia -2.10 May/16   -0.3 0.9 1.6 2.3 3.4
Aruba -1.60 Apr/16   -1.49 0.25 0.75 0.75 3
Australia 1.30 Mar/16   1.4 1.5 1.7 1.9 3.8
Austria 0.60 May/16   0.8 1 1.2 1.5 2.9
Azerbaijan 10.50 Apr/16   14.8 14.5 14 7.8 4
Bahamas 2.00 Dec/15   1.7 1.9 2 2 3.37
Bahrain 3.70 May/16   3.81 3.7 3.9 3 2.5
Bangladesh 5.45 May/16   5.4 5.3 6 6.2 4.8
Barbados -1.40 Feb/16   0.2 0.4 0.5 0.5 1.9
Belarus 12.40 May/16   8.5 8 7.5 7.5 5
Belgium 2.20 May/16   1.4 1.6 1.8 1.8 2.7
Belize 0.10 Apr/16   0.9 0.4 0.6 0.6 2.3
Benin -0.10 May/16   0.7 1.15 0.54 1.81 2.61
Bhutan 3.03 Mar/16   4.8 4.4 4 4.9 3.3
Bolivia 5.02 May/16   4.8 6.5 4.5 4.5 3.08
Bosnia and Herzegovina -1.60 May/16   -1.4 -0.5 0.2 0.6 3.1
Botswana 2.80 May/16   2.82 2.9 3 2.78 4.16
Brazil 9.32 May/16   9.2 9 8.8 7.9 3.1
Brunei -0.30 May/16   -0.8 -0.5 -0.2 0.4 1.3
Bulgaria -2.00 May/16   -1 -0.6 -0.2 0.8 4.2
Burkina Faso 2.00 May/16   0.5 1.1 1.8 1.4 3
Burundi 2.70 May/16   6.6 6.9 6.23 5.83 5.2
Cambodia 2.03 Mar/16   3 2.3 2.5 1.56 3.77
Cameroon 1.47 Dec/15   1.5 1.8 2.1 2 1.2
Canada 1.50 May/16   1.7 1.9 2.1 2.1 2.9
Cape Verde -1.00 May/16   -1.1 -0.82 -0.2 0.5 1.5
Cayman Islands -2.80 Mar/16   -1.3 -0.5 0.2 0.2 2.7
Central African Republic 25.58 Jun/14   25.1 29.6 26.71 24.65 17.5
Chad 0.60 Apr/16   -2.9 -1.8 -0.9 -1.06 2.59
Chile 4.20 May/16   3.8 3.5 3.4 3.4 3
China 2.00 May/16   2.2 2.4 2.5 2.6 4.5
Colombia 8.20 May/16   7.86 7.2 6.8 6.6 4.1
Comoros 1.40 Dec/14 1.4 1.67 0.9 0.9 2.2
Congo 2.16 Apr/16   2.57 2.74 2.5 2.58 3.5
Costa Rica 0.43 May/16   0.2 0.8 1.4 1.4 3.5
Croatia -1.80 May/16   -1.4 -0.8 -0.4 -0.1 1.7
Cuba 4.40 Dec/15   3.27 3.05 2.82 2.65 4.3
Cyprus -2.13 May/16   -1.7 -1.2 -0.5 0.2 3
Czech Republic 0.10 May/16   0.2 0.4 0.5 1.4 2.5
Denmark 0.10 May/16   0.2 0.3 0.4 0.6 2.1
Djibouti 2.60 Mar/15   3.2 3.48 3.9 3.75 4.2
Dominican Republic 1.71 May/16   2.22 3 4.7 4.7 1.91
East Timor -1.70 May/16   -1.5 -0.9 0.3 0.7 3.5
Ecuador 1.63 May/16   3.13 3.87 3.5 3.5 3.58
Egypt 12.30 May/16   12.9 13.7 10.9 9.9 6.5
El Salvador 0.73 May/16   1.54 0.68 2.24 2.24 3.04
Equatorial Guinea 3.90 Dec/15   4.11 4.17 4.23 4.27 4.74
Eritrea 12.50 Dec/15   9.38 10.72 10.6 11 9.8
Estonia -0.90 May/16   -0.7 -0.1 0.3 0.6 2.4
Ethiopia 7.90 May/16   8.08 9.15 9.49 9.39 6
Euro Area -0.10 May/16   0.1 0.2 0.3 0.5 2.1
European Union -0.10 May/16   0.1 0.2 0.4 0.6 2.2
Fiji 5.20 May/16   3.7 3.5 3.6 3.1 3.27
Finland 0.30 May/16   0.2 0.4 0.3 1.1 2.52
France 0.00 May/16   0.1 0.2 0.3 0.5 2.1
Gabon -0.01 Jun/15   -0.38 0.49 0.9 1.05 2.8
Gambia 6.57 Sep/15   7.88 8.18 6.89 6.71 6.48
Georgia 2.10 May/16   2.4 2.7 4.3 4.6 3.7
Germany 0.10 May/16   0.3 0.5 0.4 0.6 2.7
Ghana 18.90 May/16   19.1 18.7 18.8 17.9 14.9
Greece -0.90 May/16 -0.9 -0.5 -0.2 0.4 2.6
Guatemala 4.27 May/16   3.2 3.6 5.6 5.6 3.54
Guinea 8.20 May/16   7.7 7.9 8.3 8 6.5
Guinea Bissau 2.20 Apr/16   2.5 2.7 2.19 2.18 3.69
Guyana 0.30 Mar/16   0.93 1.3 1.22 1.22 3.9
Haiti 15.10 May/16   15.2 15.36 13.54 13.54 7.55
Honduras 2.36 May/16   2.78 3 3.5 3.5 3.8
Hong Kong 2.60 May/16   2.8 2.8 2.9 3 3.8
Hungary -0.20 May/16   -0.1 0.3 0.5 1.1 3
Iceland 1.60 Jun/16   2.4 2.1 2.3 2.3 3.5
India 5.76 May/16   5.94 6.2 6.4 6.1 3.8
Indonesia 3.33 May/16   3.7 4.5 4.6 4.5 4.3
Iran 7.40 Apr/16   6.8 7.2 7 7.3 5.5
Iraq 2.50 May/16   2.52 2.7 3 3.5 4
Ireland 0.00 May/16   0.2 0.6 0.5 0.9 4.1
Israel -0.80 May/16 -0.8 -0.5 0.1 0.4 2.2
Italy -0.30 May/16   -0.2 0.3 0.3 0.4 1.8
Ivory Coast 2.30 May/16   0.95 1.3 1.5 1.1 2.8
Jamaica 2.10 May/16   3.2 3.5 3.8 4.2 3.5
Japan -0.30 Apr/16   0.1 0.1 0.4 0.5 1.8
Jordan -1.60 May/16   -0.3 0.1 0.5 0.5 3.3
Kazakhstan 16.70 May/16   17.1 16.3 8.8 8.3 6.5
Kenya 5.00 May/16   4.9 5.4 5.8 5.95 5.9
Kosovo -0.10 May/16   0.3 0.5 0.6 0.6 2.9
Kuwait 2.80 May/16   3.1 3.2 3.1 3.3 4
Kyrgyzstan 0.30 May/16   1.1 0.8 2.3 2.5 5
Laos 0.96 Apr/16   1 1.4 1.9 2 4.29
Latvia -0.80 May/16   -0.3 0.1 0.3 1.1 2.5
Lebanon -2.45 May/16   -2.4 -0.2 0.1 0.2 2.3
Lesotho 7.80 Apr/16   8.1 7.1 6.6 6.3 4.78
Liberia 7.10 Mar/16   7.33 7.55 8 8.52 6
Libya 10.10 Nov/15   7.69 10.92 10.94 10.95 5.62
Liechtenstein -0.40 May/16   -0.3 0.1 0.5 0.5 2.8
Lithuania 0.50 May/16   0.8 0.7 0.6 0.5 2.19
Luxembourg -0.03 May/16   0.2 0.4 0.3 1.3 2.76
Macau 2.64 May/16   2.8 2.9 3.1 3.5 3
Macedonia -0.70 May/16   0.4 0.7 0.8 0.8 2.5
Madagascar 6.20 Apr/16   7.84 6.88 6.5 7.41 4.8
Malawi 21.50 May/16   20.96 18.26 18 19.1 17.7
Malaysia 2.00 May/16   2.3 3.1 3.3 3.4 3.47
Maldives 0.60 Apr/16   1.2 1.4 1.8 2 2.1
Mali -0.60 May/16   -0.8 -0.2 -0.5 0.1 2.9
Malta 1.00 May/16 1 1.2 1.3 1.1 2.2
Mauritania 0.90 Apr/16   -0.5 -0.07 -0.2 -0.05 2.5
Mauritius 0.80 May/16   -0.1 0.5 0.7 0.2 2
Mexico 2.60 May/16   2.7 2.9 3.1 2.8 3.9
Moldova 7.90 May/16   7.5 6.9 6.4 6.1 2.8
Mongolia 1.80 May/16   3.5 4.1 4.8 4.8 4
Montenegro -1.00 May/16   -0.2 0.6 1 1.2 2.1
Morocco 1.90 May/16   0.8 1.56 1.4 0.79 1.8
Mozambique 18.27 May/16   18.9 19.8 20.6 20.9 8.5
Myanmar 14.59 Nov/15   13.5 12.8 10.1 8.5 4.77
Namibia 6.70 May/16   6.74 6.78 6.95 6.5 5
Nepal 10.00 May/16   9.5 9.4 8.8 9.1 6.3
Netherlands 0.00 May/16   0.5 0.4 0.6 0.7 1.9
New Caledonia 0.80 May/16   1.21 1.1 0.74 0.74 2.08
New Zealand 0.40 Mar/16   0.7 0.9 1.25 1.25 2.6
Nicaragua 3.70 May/16   4.24 4.84 5.09 5.09 3.69
Niger 2.10 May/16   0.58 0.95 0.32 0.85 2.7
Nigeria 15.60 May/16   16.9 18.2 19.1 20 15.8
North Korea 55.00 Jul/13   23.4 23.4 23.39 23.39 13.39
Norway 3.40 May/16   3.1 3 2.9 2.7 2
Oman 1.14 May/16   1.9 1.7 1.8 1.3 3.67
Pakistan 3.17 May/16   4.2 4.3 4.4 4.5 3.3
Palestine -0.31 May/16   -0.3 0.1 -0.12 0.4 1.5
Panama 0.30 May/16   0.6 0.7 0.9 0.9 3.2
Papua New Guinea 6.40 Dec/15   6.98 7.15 6.88 6.73 6.68
Paraguay 3.50 May/16   3.57 3.83 3.76 3.78 3.8
Peru 3.54 May/16   3.6 3.4 3.4 3.2 2.6
Philippines 1.60 May/16   1.9 1.9 2 2.5 3.8
Poland -0.90 May/16   -0.8 -0.4 -0.1 0.5 2.3
Portugal 0.30 May/16   0.4 0.7 0.6 1.2 2.3
Puerto Rico -0.20 Apr/16   0.5 0.7 1 1 2.8
Qatar 2.60 May/16   2.11 3.43 3.68 3.5 3.43
Republic of the Congo 3.70 Apr/15   4.45 4.45 3.9 4.14 5.1
Romania -3.50 May/16   -2.2 -1.6 -1.1 0.3 2.8
Russia 7.30 May/16 7.3 6.3 5.9 6.2 4.7
Rwanda 4.40 May/16   4.5 5.9 5.1 5.8 5.5
Sao Tome and Principe 6.00 Apr/16   4.1 4.9 5.1 4.8 4.5
Saudi Arabia 4.10 May/16 4.1 4.3 4.1 3.9 3.28
Senegal 1.30 Apr/16   1.5 1.2 1 0.9 2.5
Serbia 0.70 May/16   2 2.6 2.3 2.3 3.6
Seychelles -1.20 May/16   -1.3 -0.9 -0.6 0.44 3.4
Sierra Leone 8.85 Dec/15   8.2 7.9 8.22 8.12 8.25
Singapore -1.60 May/16   -0.6 -0.35 0 0.3 2.8
Slovakia -0.80 May/16   -0.3 -0.1 0.2 1.1 2.5
Slovenia -0.40 May/16   -0.2 0.2 0.4 0.6 1.8
Somalia -4.00 Dec/14   -2 -2.5 -3 -1 1.5
South Africa 6.10 May/16   6.6 7.8 8 7.9 4.7
South Korea 0.80 May/16   0.7 1 1.1 1.3 2.8
South Sudan 295.00 May/16   251 229 240 211 290
Spain -1.00 May/16   -0.8 -0.4 -0.1 0.5 2.4
Sri Lanka 4.80 May/16   5.3 5.04 5.1 4.5 5.52
Sudan 13.98 May/16   13.65 13.97 14.04 13.71 11.79
Suriname 46.10 Apr/16   56.12 61.17 65.89 68.42 15
Swaziland 8.50 Apr/16   7.69 7.61 7.66 7.65 5.1
Sweden 0.60 May/16   0.7 1 0.9 0.9 2.6
Switzerland -0.40 May/16   -0.3 -0.1 0.2 0.4 1.7
Syria 44.70 Nov/15   35.36 27 22 25 8
Taiwan 1.24 May/16   1.16 0.7 1.4 1.6 2.9
Tajikistan 5.20 May/16   6 6.2 6.4 6.4 5
Tanzania 5.20 May/16   4.89 5.11 5 5.2 6
Thailand 0.46 May/16   0 0.2 0.4 0.4 2.5
Togo 2.40 May/16   1.2 1.7 1.3 1.5 2.92
Trinidad and Tobago 3.50 Apr/16   3.54 3.69 3.6 3.66 3.64
Tunisia 3.60 May/16   3.7 3.52 3.8 4.2 4.5
Turkey 6.58 May/16   7.3 8.7 8.5 8.4 6.1
Turkmenistan 7.00 Dec/15   7.4 7.53 6.5 6.5 5.93
Uganda 5.40 May/16   6.2 5.9 6.1 6.5 5.83
Ukraine 7.50 May/16   35 31 27 27 5.03
United Arab Emirates 1.60 May/16   3.1 2.7 3.6 4.5 3.5
United Kingdom 0.30 May/16   0.4 0.6 0.5 1 2.5
United States 1.00 May/16   0.8 1.2 1.5 1.6 2.5
Uruguay 11.00 May/16   9.68 10 9.7 9.7 5.9
Uzbekistan 5.60 Dec/15   6.36 6.36 7 7 4.33
Venezuela 180.90 Dec/15   270 290 310 300 29
Vietnam 2.40 Jun/16   2.17 2.9 3.1 3.3 3
Yemen 9.49 Nov/14   16.9 16.2 20.2 20.2 8.27
Zambia 21.30 May/16   22.29 18.7 22.61 21.61 10.07
Zimbabwe -1.69 May/16   -1.75 -1 -1.86 -1.56 0.7


This page provides forecasts for Inflation Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 6/29/2016