Productivity | Forecast | 2016-2020

Last Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
Australia 101.90 Dec/16   102 102 102 102 102
Austria 108.90 Dec/16   104 104 105 109 109
Belgium 100.10 Dec/16   101 101 101 101 101
Brazil 135.22 Feb/17   130 132 135 138 162
Bulgaria 133.60 Dec/16   119 118 118 118 118
Canada 108.04 Dec/16   0 0 107 109 110
Croatia 106.40 Jan/17   106 106 106 106 106
Cyprus 104.10 Dec/16   103 103 107 104 104
Czech Republic 114.70 Dec/16   110 109 109 109 109
Denmark 124.62 Dec/16   124 123 124 124 124
Estonia 112.80 Dec/16   104 108 111 113 113
Euro Area 103.60 Dec/16   104 105 106 107 115
European Union 106.90 Dec/16   103 105 104 107 107
Finland 104.60 Dec/16   99.73 99.5 104 105 105
France 112.04 Dec/16   113 113 114 114 119
Germany 106.00 Jan/17   105 105 106 107 113
Greece 93.60 Dec/16   89.2 94.6 102 92.6 98.6
Hong Kong 155.20 Dec/15   157 157 157 157 167
Hungary 113.00 Dec/16   105 105 105 105 105
Ireland 140.90 Sep/16   117 118 134 119 128
Italy 105.44 Dec/16   113 114 105 115 121
Japan 99.80 Dec/16   103 98.16 102 97.89 97.89
Latvia 125.80 Dec/16   107 117 123 126 125
Lithuania 116.20 Dec/16   105 110 121 116 116
Luxembourg 100.20 Sep/16   103 103 101 104 103
Malta 118.80 Dec/16   112 111 111 111 111
Mauritius 118.90 Dec/15   117 118 118 118 118
Mexico 106.90 Jan/17   107 107 107 112 117
Netherlands 32.03 Dec/16   32.02 32.02 32.02 32.02 32.02
New Zealand 166.55 Dec/16   166 167 167 167 167
Norway 123.60 Dec/16   124 124 124 125 128
Poland 130.90 Dec/16   108 109 106 130 136
Portugal 103.70 Dec/16   99.5 104 112 102 103
Romania 156.80 Dec/16   136 133 133 133 133
Russia 0.90 Dec/14   1.5 1.5 1.5 1.8 2
Singapore 118.80 Dec/16   124 110 111 120 124
Slovakia 117.00 Dec/16   115 114 114 114 114
Slovenia 100.60 Dec/16   98.23 107 111 100 100
South Korea 96.30 Sep/16   97.2 96.3 95.2 97 97.3
Spain 109.50 Dec/16   103 105 114 110 116
Sweden 106.10 Dec/16   103 104 114 107 108
Switzerland 98.71 Dec/16   98.85 98.86 98.97 98.92 98.91
Taiwan 116.43 Jan/17   111 112 112 112 112
Thailand 103.77 Sep/16   115 109 105 109 111
United Kingdom 102.40 Sep/16   103 103 104 104 110
United States 107.40 Dec/16   106 106 108 108 111


This page provides forecasts for Productivity including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 3/30/2017